Klentnice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Klentnice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Klentnice 24, 692 01 Mikulov
Primátor/Starosta: Vladimír Slačík
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Monika Blahová
Tel.: +420 519 515 197, 519 515 171
Mobil: +420 724 168 194, 725 714 958
Fax: +420 519 515 197
E-mail:
Web: www.klentnice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 560

Rozloha obce/města v ha: 1302

První písemná zmínka: 1322

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

 Prezentace:

Obec náležela v roce 1322 k panství mikulovskému. Dle urbáře z roku 1414 tu byl rad - Sirotčí hrad, rychta, lázeň, rybník 35 podsedků různé velikosti obdělaných a 7 pustých. R. 1645 a následně 1663 dolehl na Klentnici tatarský nájezd, kdy zpustla téměř polovina rolí a vinic.

Farou příslušela obec do Mikulova; v 16 stol. převládal v obci protestantismus a novokřtěnci. lokálie byla zřízena v roce 1785, na faru byla povýšena r. 1869. V obci se připomíná kostel v r. 1582. Klentnice je vinařská a rekreační obec cca 4 km severně od Mikulova. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti (viniční tratě Bavorsko, Stará hora, Pod Klentnicí, Pod lomem, Nad sv. Leonardem).

Celé území má z hlediska dějinného civilizačního procesu odedávna optimální podmínky pro život člověka, což dokazuje řada archeologických nálezů - v k.ú. byl prováděn systematický výzkum otevřené osady a žárového pohřebiště (93 hrobů) z pozdní doby bronzové (kultura velatická), po obou stranách silnice u severního okraje obce - přitom byly zaznamenány i památky kultury s moravskou malovanou keramikou, nálezy kultury únětické, mohylové a horákovské. Výzkum byl proveden rovněž na Tabulové hoře, která byla v témže období velaticko-podolské kultury openěnou osadou - i tam byly zachyceny stopy po osídlení z mladší doby kamenné, kultury únětické, mohylové a z období staroslovanského.

Více historie: www.klentnice.cz/index.php?nid=1433&lid=cs&oid=143267Oznam města/obce:

Spolky a kluby
www.klentnice.cz/index.php?nid=1433&lid=cs&oid=143268

Aktuality
www.klentnice.cz/index.php?nid=1433&lid=cs&oid=143265

Služby:

autobus kanalizace knihovna restaurace školka sportoviště ubytování

Fotogalerie

Klentnice 1 Klentnice 2 Klentnice 3 Klentnice 4 Klentnice 5 Klentnice 6 Klentnice 7 Klentnice 8 Klentnice 9 Klentnice 10 Klentnice 11 Klentnice 12

Odkazy/linky

Zajímavosti
www.klentnice.cz/index.php?nid=1433&lid=cs&oid=143266

Rekreace a cestovní ruch
www.klentnice.cz/index.php?nid=1433&lid=cs&oid=144800


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí