KLECANY - Víceúčelový sportovní areál Klecany

KLECANY - Víceúčelový sportovní areál Klecany

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 49, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova na projekt „Víceúčelový sportovní areál Klecany“.

Celkové způsobilé výdaje: 9.923.493,- Kč. Celková výše dotace: 7.194.532,- Kč.

Cílem projektu bylo vybudovat víceúčelové hřiště s atletickým oválem a zrekonstruovat již existující víceúčelové hřiště. Tím se stal celý areál multifunkčním zařízením (běžecká dráha, skok daleký, vysoký, vrh koulí, hřiště pro fotbal, basketbal, volejbal, házenou, tenis). Areál byl doplněn o sportovní herní prvky (houpačka 2 místná kládová, houpačka pružinová, sestava dřevěných prolézaček) a mobiliář. 

Slavnostní ukončení projektu

Dne 17. 5. 2012 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Víceúčelový sportovní areál Klecany“. Slavnost proběhla za účasti zástupců poskytovatele dotace Ing. Tomáše Olivy, náměstka ředitele a Mgr. Lukáše Tomsy z oddělení technické pomoci a publicity Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Slavnostní výkop fotbalového utkání provedl radní Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Milan Němec a starosta města Klecany Ivo Kurhajec.

Areál budou využívat děti ze Základní a mateřské školy a v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnost i spolky a sdružení.

Více na: www.mu-klecany.cz

KLECANY - Víceúčelový sportovní areál Klecany KLECANY - Víceúčelový sportovní areál Klecany 2 KLECANY - Víceúčelový sportovní areál Klecany 3