KLECANY - Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech

KLECANY - Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech

Město Klecany získalo dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy ve výzvě č. 50, Oblast podpory: 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace pro projekt „Revitalizace náměstí V. B. Třebízského v Klecanech“. 

Celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši 17.704.778,- Kč. Celková výše dotace byla schválena v maximální výši 12.835.963,68 Kč. 

V rámci projektu došlo k opravě náměstí i přilehlé požární nádrže. Hlavní změnou byla úprava centrálního prostoru náměstí a celková úprava povrchů komunikací i chodníků. Centrální prostor po úpravě není běžně průjezdný, aby co nejvíce sloužil chodcům i k pořádání kulturních akcí. V této souvislosti došlo k přemístění autobusové zastávky na ulici Do Klecánek. Zároveň došlo ke zbudování vodního prvku, jelikož původně přes náměstí protékal potok a zatím je zatrubněn. Dále byl umístěn nový mobiliář, upraveno veřejné osvětlení, malé dětské hřiště a drobné architektonické prvky (např. altán, který připomíná znak města - klec).

Více na: www.mu-klecany.cz

KLECANY - Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech 2 KLECANY - Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech 2 KLECANY - Revitalizace náměstí V. B. Třebízského Klecanech 3