Klapý

Přidat údaj - nahlásit změnu
Klapý


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Klapý 200, 411 16 Klapý
Primátor/Starosta: Romana Albrechtová
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Mgr. Irena Komárková
Tel.: +420 416 591 340
Mobil: +420 775 247 531
Fax: -
E-mail:
Web: www.klapy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 499

Rozloha obce/města v ha: 894

První písemná zmínka: 1197

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 18:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 12:30Prezentace:

V roce 1997 je tomu 800 let, kdy byl prvně zaznamenán název obce Klapý: bylo to v souvislosti s jejím darováním zámožným a pobožným vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Hroznata pocházel ze zdejšího kraje a založil a obdarovával dva kláštery. Nakonec zahynul bídnou smrtí. V církevní literatuře je uveden jeho životopis.

Název Klapý (Cleppi) je však daleko starší. Dr. K. Chaloupecký uvádí, že je keltského původu (od keltského klép = pramen). Jiná verze výkladu,jak vzniklo jméno obce i hradu, je v Dalimilově kronice a v různých pověstech. Četné archeologické nálezy ze vsi a hradu nyní nazvaného Hazmburk (1335 Hassenburg) svědčí o sdílení pravěkými lidmi již v době kamenné. V litoměřickém muzeu jsou uloženy četné nálezy, dary pana Z. Koutka: několik kamenných sekeromlatů a šňůrová keramika z eneolitu a další předměty z doby bronzové, římské, laténské a hradištní nalezené většinou koncem 19. století.

Po příchodu Slovanů byl hrad Klep i vesnice na hranici panství Lučanů a kníže Vlastislav odtud podnikal různé výpady proti sousednímu kmeni Čechů. Podle pověsti v Dalimilově kronice byl hrad i vesnice opevněna tvrzí, kterou založil lucký vévoda Léva. První písemný záznam o vsi Klapý je z roku 1197 villam Cleppi monii Teplensis (CB.I, 32613), další záznamy z let 1212, I237 až 1335, kdy patřilo klapské panství rodu Ronovců a v posledním roce králi Janu Lucemburskému. Období, kdy zde vládli Zajícové z Valdeka (do roku lSS8) a potom Lobkovicové, Dietrichsteinové a Herbersteinové, kteří již sídlili na zámcích v Libochovicích nebo v Budyni, je podrobně popsáno v literatuře (a čtenářům snad i dostatečně známo).Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Klapý 1 Klapý 2 Klapý 3 Klapý 4 Klapý 5 Klapý 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí