Karlovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Karlovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Karlovice 12, 511 01 Turnov
Primátor/Starosta: Mgr. Ondřej Havrda
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Alena Cvrčková
Tel.: +420 481 389 580, 481 389 560
Mobil: +420 604 787 141
Fax: +420 481 389 580
E-mail:
Web: www.karlovice-sedmihorky.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 683

Rozloha obce/města v ha: 1030

První písemná zmínka: 1514

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00Prezentace:

Karlovice se v písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1514 resp. 1543. V roce 1541 shořely na Pražském hradě Zemské desky, které byly vzápětí obnoveny a v následujících letech byly znovu zapisovány dřívější vklady. Tak byl v roce 1543 obnoven zápis o vkladu na panství Hrubá Skála, který byl již dříve učiněn zápisem z 28. července 1514. Zápis v roce 1514 učinil Jan Svojanovský z Boskovic, který byl nucen pro dluhy celé hruboskalské panství prodat. Ve výčtu hradů, zámků, tvrzí, měst a městeček, vsí a dalších statků, které byly předmětem prodeje jsou vyjmenovány i vsi Radvanovice, Karlovka (Karlovice), Svatoňovice a Roudný.

Jeden z nabyvatelů části panství Hrubá Skála, Zikmund Smiřický ze Smiřic, odkoupil od bratří Jana a Bernarda z Valdštejna jejich podíly zapsané v dluhu Janem Svojanovským z Boskovic a zbývající část v roce 1518 od Radslava Beřkovského ze Šebířova. Do roku 1524 postupně shromáždil do svého držení celý statek příslušný k hradu Hrubá Skála. Po celé následující století byli držiteli uvedeného panství potomci Zikmunda Smiřického. Poznatelné dějiny místa jsou však mnohem starší než první zmínky z roku 1514. Na katastru obce stávala v minulosti ves Přáslavice. Ta je v písemných historických pramenech poprvé uvedena v roce 1352 v registrech papežského desátku.

Do dnešních časů zachovaným svědkem existence této vsi je kostel sv. Jiří. Původně gotický farní kostel je poprvé zmiňován v roce 1358, kdy byl na místní faru podáván farář dosud sloužící v Přepeři. Zánik vsi v 15. století mohl být způsoben razantním úbytkem obyvatelstva z důvodu válečných operací (husitské války), epidemie (mor), či souběhem podobných událostí. Dohad, že se tak stalo přičiněním vrchnosti je nepravděpodobný, protože zisk půdy, kterou neměl kdo obdělávat je iracionální.

Podstatným faktorem finančních příjmů byl právě poddaný a proto existovala řada právních prostředků, jak zamezit jeho svobodný pohyb a jak ho udržet „připoutaného“ k půdě. Je nesmyslem, aby se vrchnost záměrně zbavovala zdroje finančních příjmů – celým středověkem se jako pomyslná červená nit táhne trvalá snaha o zvýšení výnosnosti panství. Likvidace poddaných však k takovým snahám nepatřila. Příčiny zániku obce je nutné hledat jinde.Oznam města/obce:

Dům s pečovatelskou službou

e-mail: dps.radvanovice@seznam.cz

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště ubytování vlak

Fotogalerie

Karlovice 1 Karlovice 2 Karlovice 3 Karlovice 4 Karlovice 5 Karlovice 6 Karlovice 7 Karlovice 8 Karlovice 9 Karlovice 10

Odkazy/linky

Knihovna

Místní knihovna, v budově kulturního domu v Přáslavicích nabízí čtenářům cca 3500 titulů. Knižní fond je pravidelně doplňován nejnovějšími knihami. Provoz knihovny zcela financuje obecní úřad.

Pro veřejnost je knihovna otevřena každé první pondělí v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin. Případně po domluvě s p.Jandou na tel: 605 553 363


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí