Kaceřov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Kaceřov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 357 51 Kaceřov 32
Primátor/Starosta: Miroslav Püchner
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Vítězslav Balog
Tel.: +420 352 683 045
Mobil: -
Fax: +420 352 693 029
E-mail:
Web: www.kacerov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 454

Rozloha obce/města v ha: 572

První písemná zmínka: 1312

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 18:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 13:00Prezentace:

Obec Kaceřov se nachází v dotyku tří zeměpisných útvarů Krušných hor, Chebské a Sokolovské  pánve. Zde je vymezen prostor zvaný Chlumský práh. Jeho výšiny tvoří poslední jihozápadní výběžky Krušných hor, které prudce spadají jižním směrem do údolí řeky Ohře, dále nesoucí odtud své vody sníženinami Sokolovské pánve. Velmi přesně odděluje oba tyto celky dolní tok Libockého potoka, vlévajícího se zleva do řeky Ohře. Od Zeleného vrchu, zdvihajícího se do výše 570m n.m., klesají svahy západně ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů k Libockému potoku, jenž v těchto partiích protéká v nadmořské výšce přibližně mezi 440 a 430 m n. m. Poloha území v místech, kde se dotýká úpatí krušnohorských svahů s okrajem chebské pánve, jeho přírodní a klimatické podmínky předurčily a zásadně ovlivnily i zdejší osídlení.

 Současnou obec Kaceřov tvoří dvě sídlištní části - Kaceřov, který je jejím střediskem a sídlem jejích samosprávních orgánů a Horní Pochlovice, jež k ní byly připojeny jako část obce v červenci roku 1960. Kaceřov vznikl v procesu kolonizace Chebska a jeho přilehlých oblastí německým obyvatelstvem v 1.čtvrtině 13.stol. První písemná zmínka je z roku 1312, kdy byly dvory v Kaceřově přisouzeny klášteru ve Valdsassenu. Valdsaský klášter získal svá práva k pozemkovému majetku nejen koupěmi, ale jako církevní instituce hlavně dary a odkazy. Tak se domohli cisterciáci ve Valdsasech jak vlastnických, tak lenních práv k pozemkům a nad poddanými i v Kaceřově.

Z dochovaných dokumentů se zde setkáváme s významným rodem pánů z Hartenbergu, jedním z chebské měšťanské rodiny Hagerů, Mikulášem Arnoltem, pravděpodobně poddaným. A také s rodem nižší šlechty, který se zde usadil a dal vsi jméno – rod Gätzengrünerů. Gätzengrünerové postoupili část svých majetkových práv v Kaceřově klášteru ve Valdsassenu. Po pozdější marné snaze získat tento majetek zpět prodali na konci 14.stol svoji polovinu Kaceřova zakladateli významného střediska duchovní správy v Chlumu sv.Máří Jindřichu Reissengrünerovi.

Historie obce: www.kacerov.cz/clanky/historie-a-vyvoj-obce/historie-obce

Památky obce: www.kacerov.cz/clanky/historie-a-vyvoj-obce/pamatky-obceOznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště ubytování

Fotogalerie

Kaceřov 1 Kaceřov 2 Kaceřov 3 Kaceřov 4 Kaceřov 5 Kaceřov 6 Kaceřov 7 Kaceřov 8 Kaceřov 9 Kaceřov 10 Kaceřov 11 Kaceřov 12

Odkazy/linky

Sport
www.kacerov.cz/clanky/sport/

Firmy v obci
www.kacerov.cz/clanky/firmy-v-obci.html

Knihovna
Je otevřena každou středu od 16 do 18 h.

Celkem zde najdete 2729 svazků. S Městskou knihovnou Sokolov máme výměnný fond knih. Knihovna má 49 evidovaných čtenářů.
V knihovně je i volně přístupný Internet.
O chod knihovny se stará paní Květa Piskačová.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí