Jiří Navrátil - prozaik, novinář

Jiří Navrátil - prozaik, novinář

Datum narození:
22.09. 1939 (71 let)
Místo narození:
Valašské Meziříčí
Znamení:
Panna

Životopis:

Jiří Navrátil je prozaik střední generace, sugestivní vypravěč komorně laděných povídek, novel a románů.

Jiří Navrátil se narodil ve Valašském Meziříčí v rodině soudce. Dětství prožil v moravských městech Holešov a Kelčany u Kyjova, v letech 1946 - 48 žil v Brně. V Praze žije od roku 1948.
Po maturitě na gymnáziu v roce 1957 vystudoval bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Promoval v roce 1962, od roku 1965 byl redaktorem Mladé fronty, po roce 1989 i v jiných nakladatelstvích.
Navrátilova redaktorská činnost se vyznačovala zejména péčí o mladou spisovatelskou generaci.

Dílo Jiřího Navrátila:

Jiří Navrátil se ve svých dílech zabýval zanikajícímu životnímu slohu moravského maloměsta a vesnice po 2. světové válce a rodinnými vztahy promítajícími se do společenskách problémů dnešního světa.

Spálená stráň - 1969 debut, povídková knížka. Knihu tvoří tři novely, které jsou variantami na téma vnitřní samoty.

Slib - 1973 baladicky laděný román, který zachycuje osudy jedné rodiny na moravském maloměstě v rozmezí 25 let. Zachycuje dětství a dospívání dvou bratrů - jeden z nich v patnácti letech zemře - a opuštění rodného hnízda, v němž svůj život dožívá stárnoucí matka.

Nitky - 1975 sbírka povídek

Dvě vesnické prózy se odehrávají na moravské vesnici v období její socializace. Hrdinové se pokoušejí realizovat svou touhu po plném štěstí.
těstí - 1976 hrdina, havíř Jožka, nosí v sobě jako těžkou ránu zkušenost z koncentračního tábora
Koštýř - 1978 hrdinou je zatrpklý, v lásce zrazený Jarin

Událost - 1979 novela, v níž se autor soustřeďuje na obraz dětství prožitého v moravském maloměstě v období prázdnin

Soudcův sen o řetězech - 1979 román, základ románu tvoří povídka Na Radhošť. Román má dvě části: První se odehrává kolem roku, kdy se rodina stěhuje do Prahy. Druhá, stylizovaná jako dialog mezi otcem a synem, spadá do roku 1964, kdy vypravčův otec umírá.

Světla našich večerů - 1980 v postavě Petra, nakladatelského korektora, zachytil autor úsilí mladého hrdiny po vybřednutí z prostřednosti v zaměstnání a z tísnivých rodinných podmínek.

Konec prázdnin - 1982 průřez novelistickou a povídkovou tvorbou. V tomto výboru autor rekapituluje své dosavadní umělecké směřování.

Kamilův život po matčině smrti - 1983 novela, první část zamýšleného triptychu.

Cesty a cestičky - 1989

Modravý večer - 2000 prozaická skladba opírající se značnou měrou o autorskou představivost. Elegický obraz obnoveného přátelství mezi ruským básníkem Jeseninem a jeho přítelem z mládí Pafilkovem v posledním roce básníkova života.