Jilemnice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Jilemnice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Primátor/Starosta: Mgr. Vladimír Richter
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Vladimír Vinklář
Tel.: +420 481 565 111, 481 565 128, 481 565 133
Mobil: +420 739 043 322, 604 579 495, 603 547 128
Fax: +420 481 565 222
E-mail:
Web: www.mestojilemnice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 5681

Rozloha obce/města v ha: 1387

První písemná zmínka: 1352

Úřední hodiny:

Podatelna (budova A) a centrální pokladna (budova C):

Pondělí: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:30  12:30 - 14:30
Středa: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:30  12:30 - 14:30
Pátek: 8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Správní agendy (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, evidence vozidel, evidence řidičů) 

Pondělí: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Pátek: 8:00 - 11:30  12:30 - 14:30

Ostatní agendy

Pondělí: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30  12:30 - 17:00

Neodkladná předem dohodnutá jednání v úředních hodinách se konají po dobu nezbytně nutnou, obvykle nepřesahující 30 minut.

Starosta nemá pevně stanovené úřední hodiny, termíny schůzek je možné dohodnout telefonicky, osobně nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu nebo přímo se starostou.

Uvolněný místostarosta nemá pevně stanovené úřední hodiny, termíny schůzek je možné dohodnout telefonicky, osobně nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu nebo přímo s místostarostou.

Neuvolněný místostarosta má úřední hodiny ve středu od 13.00 hod. do 17.00 hod. (ve dnech jednání zastupitelstva města do 16.00 hod.), termíny dalších jednání je možné dohodnout telefonicky, osobně nebo e-mailem prostřednictvím sekretariátu nebo přímo s místostarostou.Prezentace:

Město Jilemnice leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš (náměstí ve výšce 464 m n.m.) a má dnes asi 6 tisíc obyvatel. Již po léta je vyhledáváno jako výhodné východisko do západních Krkonoš, jejichž přirozeným centrem se během historického vývoje stalo. 

Vzniklo někdy na počátku 14. století jako hospodářské centrum rozsáhlého štěpanického panství drženého pány z Valdštejna. Žel historické prameny nám neumožňují souvislejší pohled do nejstarší historie města, neboť naprostá většina pramenů byla zničena (zejména požárními katastrofami). Pravidelný půdorys náměstí a přilehlých ulic nám napovídá, že město vzniklo patrně na zeleném drnu. Vzhledem ke své odlehlé poloze se Jilemnice rozvíjela pomaleji než poddanská města v živém a úrodném vnitrozemí. Zdá se však, že odlehlá poloha ji léta chránila před vážnými válečnými pohromami. Rozmach města byl ještě výrazněji omezen od roku 1492, kdy si Valdštejnové město i panství rozdělili na dvě samostatné části. Z 15. století pocházejí první zmínky o jilemnických dolech. V následujícím století se připomíná zdejší vyspělé plátenictví.

Události třicetileté války zasáhly oblast až v roce 1634, kdy město vypálili Švédové. Přesto důsledky války pro město i okolí byly katastrofální. Jilemnice ztratila valnou část svého hospodářského zázemí, obchodní svazky byly na léta zpřetrhány. Město zchudlo natolik, že stavba skromné dřevěné školy v roce 1638 a znovu v roce 1683 si vyžádala spolupráci obou částí rozdělené obce a odprodej části obecního majetku. Obchod váznul po celé 17. století, zdejší plátna se nedokázala prosadit na širším než místním trhu. Také pokusy obnovit zdejší těžbu rud se minuly účinkem.

Pronikavý obrat k lepšímu nastává teprve rokem 1701, kdy obě části panství se spolu s městem opět sloučily pod rukou jediného majitele - hraběcího rodu Harrachů, jehož příslušníci vynikali pružnou a progresívní hospodářskou politikou.

Historické město roku 2012:www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/mestska-pamatkova-zona/mpz-mesto-roku-2012/Oznam města/obce:

Zpravodaj města
www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/zpravodaj-mesta/

Projekt - zdravé město
www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/zdrave-mesto-projekt/

Novinky
www.mestojilemnice.cz/cz/novinky/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Jilemnice 1 V jilemnickém zámku sídlí v současné době Krkonošské muzeum. Jilemnice 2 Dlouholetá tradice stavění Krakonoše na náměstí před radnicí Jilemnice 3 Jedno ze sportovišť Jilemnice - bazén Jilemnice 4 Kostel sv. Vavřince v Jilemnici Jilemnice 5 Nové hřiště pro nejmenší se nachází na jilemnickém sídlišti. Jilemnice 6 Tolik známá Zvědavá ulička Jilemnice 7 ZŠ Komenského v Jilemnici Jilemnice 8 Pohled na Jilemnici z ptačí perspektivy Jilemnice 9 Jilemnický zámek pod bílou sněhovou peřinou Jilemnice 10 Jilemnice 11 Jilemnice 12

Odkazy/linky

Tipy na výlet
www.mestojilemnice.cz/cz/tip-na-vylet/

Kultura
www.mestojilemnice.cz/cz/kultura/

Informační centrum Jilemnice
Masarykovo náměstí 140
514 01 Jilemnice  


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí