Jaroměřice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Jaroměřice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka
Primátor/Starosta: Mgr. Iveta Glocová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Stanislav Kosík
Tel.: +420 461 327 813, 461 325 720
Mobil: +420 776 216 009, 732 710 494
Fax: +420 461 327 813
E-mail:
Web: www.jaromerice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1226

Rozloha obce/města v ha: 2205

První písemná zmínka: 1080

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00Prezentace:

Jaroměřice u Jevíčka leží na středním toku říčky Úsobrnky v severní části Boskovické brázdy v oblasti, která je odpradávna nazývána Malou Hanou. Nadmořská výška Jaroměřic je v rozmezí 360 - 390 m/m, tedy průměrně cca 375 m/m., přírodní dominantou je však vrch Lavičná, který se vypíná do výšky 625 m. Nejvyšším je Ostrý vrch s výškou 636m. Katastr obce se rozkládá na ploše 2205 ha a je tvořen dvěma místními částmi Jaroměřice a Nový dvůr. V první části žije 1182 obyvatel a ve druhé 53. Jaroměřice leží na samé hranici Pardubického kraje s kraji Jihomoravským a Olomouckým.

Krátce k historii

Počátky Jaroměřic u Jevíčka spadají do druhé poloviny jedenáctého století, ovšem území obce bylo osídleno již mnohem dříve, v době předhistorické , jak dokládají některé archeologické nálezy. Územím vedla významná obchodní stezka z Moravy do Čech. Po obnově moravského biskupství v roce 1096 byla tehdejší skromná osada výrazněji kolonizována a přiřčena pražskému biskupovi Jaromírovi a po něm také pojmenována.

Historie Jaroměřic je velmi bohatá, zvláště v období panování Blízkých z Kaříšova koncem šestnáctého století a pak za pánů Šubířů z Chobyně, z nichž vysoký zemský činitel František Michal nechal vybudovat na blízkém kopci barokní poutní komplex zvaný Kalvárie, který je věrnou kopií Božího hrobu v Jeruzalémě. Stavba byla realizována v letech 1713 – 1738 lidmi z okruhu Jana Blažeje Santiniho. Dalšími významnými památkami jsou renesanční zámek z roku 1592 vybudovaný na místě původní tvrze a kostel Všech svatých na návsi, jehož počátky sahají do období vzniku obce. Mimořádnou hodnotu má rovněž zajímavě řešená barokní Křížová cesta vedoucí od kostela Všech svatých na Kalvárii.

Více historie: www.jaromerice.cz/historie/strucna-historie

Obnova

Úzká návaznost současnosti na historii se odráží v intenzivní a systematické péči obce o památkový fond a zvyšování historického podvědomí obyvatel, zejména mládeže. V posledním desetiletí se zastupitelům podařilo zajistit opravy prakticky všech nejvýznamnějších památek s výjimkou právě nejcennější Kalvárie. Její komplexní obnova potřebuje částku přibližně pětadvacet milionů korun a proto je tento projekt realizován po etapách za pomoci církve, obce státního Fondu na záchranu architektonického dědictví, mnoha dalších institucí , ale i občanského Nadačního fondu, který za tímto účelem byl založen.

V roce 2000 byla dokončena generální rekonstrukce kostela Všech svatých, opraven byl také objekt zámku, především cenná psaníčkovitá sgrafita. Do vrcholové báně opraveného kostela byly po století vloženy nové dokumenty a dobové materiály, aby příštím generacím připomínaly práci všech těch, kteří se o rozkvět Jaroměřic v našem čase zasloužili a zasluhují.

Více: www.jaromerice.cz/obec/zakladni-informace/Oznam města/obce:

Aktuality
www.jaromerice.cz/aktuality.html

Spolky a kluby
www.jaromerice.cz/spolky-a-kluby.html

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice škola školka sportoviště ubytování

Fotogalerie

Jaroměřice 1 Jaroměřice 2 Jaroměřice 3 Jaroměřice 4 Jaroměřice 5 Jaroměřice 6 Jaroměřice 7 Jaroměřice 8 Jaroměřice 9

Odkazy/linky

Obecní knihovna
ww.jaromerice.cz/obecni-knihovna.html

MŠ Jaroměřice
www.skolkajaromerice.estranky.cz/

Konané akce
www.jaromerice.cz/konane-akce.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí