Jana Pohludková - starostka obce HORNÍ BLUDOVICE

Jana Pohludková - starostka obce HORNÍ BLUDOVICE

Jana Pohludková, rozená Kawuloková, se narodila 20. července 1961 v hornickém městě Karviná a tamtéž navštěvovala Základní devítiletou školu do šesté třídy. Ve školní docházce pokračovala v Havířově, poněvadž se roku 1972 stěhovala s rodiči a dvěma staršími sestrami do obce Horní Bludovice.

Po úspěšném absolvování Střední průmyslové školy v Ostravě pracovala ve společnosti Bastro, a.s. Ostrava na úseku přípravy výroby a normování práce. V roce 1981 se provdala a společně s manželem Antonínem vychovávali dvě dcery - Lucii a Moniku, které již úspěšně absolvovaly vysokoškolské studium. Přestěhovali se do Havířova, kde jim byl přidělen nový byt.

Vzhledem k tomu, že její rodiče bydleli v obci Horní Bludovice, rozhodli se, že si v této obci postaví svépomocí rodinný domek. V roce 1991 ukončili stavbu a stěhovali se do nového rodinného domku. Poté nastoupila do zaměstnání jako referentka Místního národního výboru a její pracovní aktivita se orientovala v oblasti státní správy, úsek matriky a sociálních služeb.

Odbornost si v citované oblasti zvyšovala samostudiem a od roku 2004 je držitelem „Osvědčení“ Ministerstva vnitra České republiky k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro správu matrik, státního občanství a jeho přezkumu. Výše uvedené osvědčení předurčuje držitele k samostatné odborné práci ve veřejné správě na úrovni obce, města a kraje.

V roce 2010 přijala kandidaturu ZO KSČM v Horních Bludovicích a v komunálních volbách byla zvolena zastupitelkou obce a následně starostkou obce Horní Bludovice. Tuto funkci vykonává doposud a ZO KSČM Horní Bludovice ji doporučila Okresnímu výboru KSČM ve Frýdku - Místku na kandidátku pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Ve volbách uspěla a stala se zastupitelkou MS kraje, kde složila stanovený slib.

Preferuje volební program politické strany, které je členem a angažuje se v oblasti sociální sféry a poskytování služeb občanům. Rovněž je členkou komise MS kraje pro investice a financování a komise pro rozvoj MS kraje. Má klidnou, vyrovnanou, charakterní povahu a upřednostňuje slušnost. Důvěra vůči voličům je pro ni velmi zavazující a prvořadá.

Kontakt:
Obecní úřad Horní Bludovice, čp. 434, 739 37
E-mail: info@hornibludovice.cz
Web: http://www.hornibludovice.cz