Ing. Václav Klučka - finančník a politik

Václav Klučka

Datum narození: 20.07. 1953

Životopis:

Volební kraj: Moravskoslezský
Klub: Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecká sněmovna (1992 - 1996), (2006 - 2010), ( od 29. 5. 2010)

Poslanec PČR, zastupitel města Opavy (ČSSD). Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě. Od roku 1990 je zastupitelem města Opavy, v současném volebním období předsedá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva. V roce 1992 byl zvolen poslancem ČNR, po ukončení činnosti ČNR vykonával mandát jako člen Poslanecké sněmovny PČR do roku 1996. V letech 1995 a 1998–2006 působil jako náměstek primátora města Opavy. V roce 2006 a 2010 byl opět zvolen poslancem Parlamentu ČR. Je mimo jiné členem Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu.

Vysoká škola báňská
obor: technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu; titul Ing.

? - ? požární útvar okresu Bruntál - velitel
Svaz požární ochrany Severomoravského kraje - předseda
Ústřední hasičská škola Jánské Koupele - velitel
1990 - Zastupitelstvo města Opavy - člen
1998 - 2006 Rada města Opavy - člen (členství vyplývající z funkce náměstka primátora)
1995 náměstek primátora města
2006 - Kontrolní výbor - předseda
2006 - Majetková komise Rady města - člen
? - ? člen Levého bloku (LB)
1992 poslanec - Česká národní rada
1992 - 1996 poslanec - Poslanecká sněmovna PČR

Funkční období: 1992 - 1996

Branný a bezpečnostní výbor - člen
1995 náměstek primátora města Opavy
1995 - 2007 POUBA Reality Servis a.s. (dříve Městské tržnice a výstavnictví, a. s.) - člen představenstva
1996 - OSVČ: Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; poradenské služby v oblasti zpracování dokumentace zadávání veřejných zakázek a jejich průběhu
? - člen ČSSD

Funkce ve straně:

(? - ) Místní organizace ČSSD Opava - předseda
1998 - 2001 Městský tepelný podnik Opava a.s. - předseda představenstva
1998 - 2006 náměstek primátora města Opavy¨
1999 - Slezský fotbalový club Opava a.s. - místopředseda představenstva (mimo období let 2004 - 2005)
2004 - Pila Hrabství s.r.o. - jednatel
2005 - Společenství vlastníků pro dům Bílovecká 64 - předseda výbor
2005 - 2008 Opavská nemocnice, a.s. "v likvidaci" - místopředseda dozorčí rady
2006 - poslanec - Poslanecká sněmovna PČR

Funkční období: 2006 - 2010

Výbor pro bezpečnost - člen
Výbor pro obranu - člen
odvýbor pro Integrovaný záchranný systém - člen
(2007 - ) Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem - místopředseda
(2008 - ) Podvýbor pro obecní a městské policie - člen
(2009 - ) Podvýbor pro obecní a městské policie - místopředseda
Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky - člen
(2007 - ) Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky - předseda

Funkční období: 2010 -

? - Slezská univerzita v Opavě - člen správní rady
Kandidát Levého bloku pro volby:
(1996) Poslanecká sněmovna PČR - 3. místo kandidátky
Nezávislý kandidát pro volby:
(1996) Senát PČR, obvod číslo 68 - Opava - nezvolen v prvním kole volby

Kandidát ČSSD pro volby:
(2000) Zastupitelstvo Ostravského kraje - 51. místo kandidátky
(2004) Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje - 17. místo kandidátky
(2009) Poslanecká sněmovna PČR - 4. místo kandidátky

Zdroj: http://www.financnici.cz/vaclav-klucka

Václav Klučka 1 Václav Klučka 2 Václav Klučka 3