Ing. Karel Macků - starosta města DAČICE

Ing. Karel Macků - starosta města DAČICE

Životopis:

Narodil jsem se v roce 1967 v Dačicích, kde od roku 1992 žiji trvale. Po maturitě na dačickém gymnáziu a absolvování VŠ zemědělské v Praze jsem krátce působil u Státního statku Nová Bystřice a poté na Okresním pozemkovém úřadě v Jindřichově Hradci.

V roce 1998 jsem nastoupil na Městský úřad Dačice na post tajemníka. Mým „prvním“ starostou byl Ing. Jan Jelínek, kterého si dodnes velmi vážím a kterému vděčím za velkou školu života. V roce 2003 vznikl v Dačicích tzv. malý okres, kdy došlo k převzetí agendy  zrušeného okresního úřadu, a to včetně části jeho pracovníků. 

Po celou dobu působení na městském úřadě pracuji na vstřícnosti a profesionalitě úředníků a na spokojenosti veřejnosti s prací úřadu. Soustavně provádíme průzkum spokojenosti mezi našimi klienty a dlouhodobě dosahujeme výborných výsledků. Díky naší společné práci dosáhl Městský úřad Dačice několika ocenění, z nichž nejcennější je pro mne uznání za otevřenost úřadu a cena Ministerstva vnitra nazvaná Organizace dobré veřejné služby. 

Odpočívám při četbě, potápění, jsem členem Divadelního souboru Tyl a věnuji se modelařině (neustále mne fascinuje letectví a smekám před každým, kdo má odvahu sednout si do létajícího kusu železa). 

Jsem ženatý a se svou ženou Evou vychováváme dvě dcery.

Kontakt:

Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice 
Tel.: 384 401 211, 384 401 214 
Fax: 384 401 236
E-mail: starosta@dacice.cz
Web: www.dacice.cz