Hynčice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hynčice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hynčice 15, 54983 Meziměstí u Broumova 3
Primátor/Starosta: Věra Hermonová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Martin Harušťák
Tel.: +420491582422
Mobil: -
Fax: +420491582422
E-mail:
Web: www.obec-hyncice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 217

Rozloha obce/města v ha: 290

První písemná zmínka: 1255

Úřední hodiny:

Pondělí: 14.00 - 17.00
Středa: 14.00 - 16.00Prezentace:

Z historie obce Vznik obce je zaznamenán 31. srpna 1255, kdy opat břevnovsko-broumovského kláštera Martin předal německému vůdci kolonistů Frichelovi k usídlení jeho družiny a k hospodaření lesní pozemky při řece Stěnavě v rozloze zhruba dnešních 140 ha. Obyvatelé Hynčic se živili zemědělstvím, dřevorubectvím a rybolovem. Postupně se obec rozrůstala: urbář z roku 1406 uvádí, že v té době obdě­lávali zemědělci v Hynčicích více než 100 ha půdy, a berní kniha z roku 1674 uvádí v obci 10 sedláků, 10 chalupníků a 25 stavení. Urbář V roce 1 680 se poddaní z Hynčic zúčastnili povstání proti broumovské klášterní vrchnosti a po potlačení povstání bylo 8 nevolníků z Hynčic na broumovském náměstí popraveno. V letech 1741 -1763 Broumovsko částečně zasáhla prusko-slezská válka. Dodnes se místu nad Hynčícemi říká Laudonovy valy a o bývalé kapličce se vypráví, že byla pozorovatelnou generála Laudona. Již v roce 1860, v počátcích rozvoje textilního průmyslu na Broumovsku, založili v Hynčicích bratři Heinzelové prádelnu Inu. Záhy byla výroba rozšířena i o zpracování bavlny a na konci 19. století také o tkalcovnu a úpravnu tkanin. Další oživení obce nastalo s výstavbou důležitých dopravních cest: železnice Choceň-Broumov a zpevněné silnice z Mezi městí do Broumova. S pracovními příležitostmi přicházeli noví obyvatelé a obživu našli i řemeslníci a živnostníci. Na přelomu 19. a 20. století vyvolal příliv nových obyvatel novou výstavbu bytů. Zlepšení životní úrovně přinesla elektrifikace r. 1913 a vybudování vodovodu v r. 1927.Přes útrapy 1. světové války byly Hynčice prosperující průmyslovou obcí.V r. 1939 měly 602 obyvatel. Od r. 1939 byly Hynčice součástí československého území připojeného k Německu a po 2. světové válce byly stejně jako celé pohraničí osídleny novým českým obyvatelstvem. Textilní výroba v bývalé Heinzelově továrně byla ukončena r. 1957 a od r. 1958 byla zavedena strojírenská výroba v oboru foto-kino. Ve strojírenské výrobě pokračuje akciová společnost Broumovské strojírny. V 60. letech minulého století byla obec Hynčice připojena k sousední větší obci Ruprechtice a později obě k střediskové obci Meziměstí. Z rozhodnutí svých obyvatel se Hynčice znovu staly samostatnou obcí v r. 1992. Za poměrně krátkou dobu se udalo mnoho změn k lepšímu: do obce byl zaveden zemní plyn, vybudován nový rozvod telefonní sítě, opravena veřejná prostranství a místní komunikace, vybudovány chodníky, po povodních upraveno řečiště Stěnavy a opraveny všechny bytové domy i bývalá vila továrníků Heinzelů.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Hynčice 1 Hynčice 2 Hynčice 3

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí