Turistický region - Východní čechy

Východní Čechy

Turistický region Východní Čechy se v posledním období stává stále více zajímavější a atraktivnější pro návštěvníky z tuzemska i ze zahraničí.

Pro aktivní turistiku nabízí nejenom krásnou přírodu a zdravé životní prostředí nížinného, podhorského i horského charakteru, ale i atraktivní turistické cíle, jež jsou výsledkem staleté tradice osídlení tohoto kraje a také činnosti mnoha anonymních i slavných osobností.

Zatímco východočeské Polabí je krajem převažující roviny s příznivým teplým klimatem a množstvím příležitostí pro koupání, pro provozování vodních sportů, pro pěší turistiku či cykloturistiku, Adršpašsko-teplické skály jsou unikátní přírodní rezervací. Orlické hory a oblast Kralického Sněžníku lákají zejména milovníky horské turistiky a zimních sportů. Na území celého regionu se rozvíjí agroturistika, zvláště se zaměřením na tradiční chov koní.

Návštěvníci Východních Čech se mohou seznámit nejenom s lidovými a folklorními tradicemi včetně řemeslné výroby, poznat ojedinělé množství hradů a zámků, starobylých vojenských pevností a opevnění, městských památkových rezervací a mnoha dalších atraktivních památek renesanční, barokní, secesní i moderní meziválečné architektury. Mohou se vydat po stopách Matyáše B. Brauna, J. W. Goetha, J. Gočára, Bedřich Smetany, Bohuslava Martinů a mnoha dalších světově známých osobností, mohou využít bohaté nabídky lázeňských pobytů i kongresů a aktuálních společenských, kulturních a sportovních akcí, jež jsou lákavým kořením života tohoto regionu.

Veselý kraj Veselého kopce, půlky koně, betlémů a Krakonošovy milé - Kačenky. Těm všem se líbila a líbí krajina východních Čech. Vyniká velkou rozmanitostí. Má pole orná i válečná - bitvy v rovinách a pevnosti v pohraničních horách! Polabí na jihu nabízí nekonečné pláně s příznivým teplým klimatem třeba starokladrubskému koni, kterého chová a šlechtí Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Jeden z nejstarších a největších hřebčínů na světě dodává bělouše evropským královským dvorům. Všichni jsou celí - půlka koně dominuje jen znaku města Pardubic. Na severu při polské hranici se region pyšní Orlickými horami a masivem Kralického Sněžníku, třetí nejvyšší horou v Česku po Sněžce a Pradědu. Tady právě bydlí Kačenka, za kterou jezdí alespoň dvakrát ročně Krakonoš, populární vládce Krkonoš. Není se co divit, že v kraji najdete množství pohádkových cílů pro děti a jejich rodiče.

Největším městem v regionu je Hradec Králové, kdysi majetek českých královen. Vedle středověkých památek jej proslavila i urbanisticky hodnotná výstavba ze začátku 20. století. Pardubice, průmyslové a obchodní centrum východního Polabí (a tradiční rival nedalekého Hradce Králové) se kromě půlky koně ve znaku honosí cenným historickým jádrem a pověstnou Zelenou bránou.

Hradec Králové

Prestižní postavení získala Litomyšl zapsáním jejího renesančního zámku do seznamu UNESCO; historické jádro samotného města pak bylo díky své zachovalosti a malebnosti prohlášeno městskou památkovou rezervací. Tou je také centrum Nového Města nad Metují, s náměstím lemovaným renesanční domy s podloubími. Návštěvu si zasluhují i dalších historická města: Broumov s klášterním komplexem, Náchod, Polička - rodiště Bohuslava Martinů, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a pevnostní město Josefov, dnes součást města Jaroměře.

Litomyšl
Nejmenším královským městem byla Jaroměř, od r. 1307 jedno z věnných měst českých královen. Město se pyšní skvostem barokního sochařství - mariánským sousoším z let 1722 - 27 od M. B. Brauna. Ovšem údajně zcela nejkrásnější sochou českého baroka je socha plačící ženy na náhrobku Anny Miseliusové na hřbitově, rovněž dílo M. B. Brauna. Město vyniká i architektonickými památkami, mezi nimi významné místo zaujímá dnešní muzeum a dříve obchodní dům, postavený v letech 1910 - 11 Josefem Gočárem. V muzeu stojí i naše nejstarší provozuschopná parní lokomotiva řady 310.006 z roku 1879.

Jaroměř

Kuks je Národní kulturní památkou a zahrnuje barokní lázně a špitál s kostelem, kryptou a barokní lékárnou i hřbitovem. Sochařská barokní výzdoba M. B. Brauna v zahradě dotváří celý unikátní komplex.

Kuks