HOVĚZÍ - Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí

HOVĚZÍ -  Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí

Předmětem projektu byly stavební úpravy podkrovních prostor budovy obecního úřadu s cílem vytvořit zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity v obci. Tento druh zařízení v obci doposud chyběl. Stavební práce zahrnovaly stavební úpravy 3. NP (vybudování soc. zařízení, vnitřní vybavení, rozvody) a bezbariérový výtah. Realizací projektu došlo k uspokojení zvyšujících se nároků obyvatel na kvalitu zázemí pro trávení volného času, zvýšila se atraktivita obce a také sounáležitost obyvatel s obcí.

Přínos projektu:
1 645 uživatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury

Více na: www.obec-hovezi.cz

HOVĚZÍ -  Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí 1 HOVĚZÍ -  Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí 2 HOVĚZÍ -  Středisko zájmových a volnočasových aktivit v obci Hovězí 3