Hostomice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hostomice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Mlýnská 158, 417 52 Hostomice
Primátor/Starosta: Ivan Holata
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Lenka Matoušková
Tel.: +420 417 825197
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.hostomice.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 1195

Rozloha obce/města v ha: 300

První písemná zmínka: 1225

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30 - 12:00   13:00 - 17:00
Středa: 7:30 - 12:00   13:00 - 17:00Prezentace:

Obec Hostomice byla 10.10.2006  povýšena Parlamentem České republiky na městys.
Občanskou vybavenost městyse tvoří  2 budovy základní školy, 1 budova mateřské školy se zdravotním střediskem v majetku městyse, dále bývalé zdravotní středisko se zubní ordinací, budova pošty a kulturní dům Sokolovna. Od roku 1990 bylo postaveno celkem 36 malometrážních obecních bytů I. kategorie. Po roce 1990 bylo provedena stavba  „Odkanalizování obcí Hostomice, Světec a osady Chotějovice“, která probíhala od podepsání smlouvy o poskytnutí podpory v říjnu 1995 po ukončení stavby v prosinci 1997.

Po zcizení vedení místního rozhlasu neznámými občany zajistila obec společně s kabelizací nízkého napětí v obci, kterou zajistil ČEZ a.s.,  rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Rekonstrukce chodníků, I. etapa v ul. Mlýnská,  Vrbenského, 5.května a Školního náměstí byla po deseti letech  žádostí o finance a zdůvodňování nutnosti stavby  realizována v roce 2006. Důvodem byla úplná devastace chodníků hluboko pod úrovní silnice II/258, bývalé, ale i současné uhelné trasy, během let navyšované pokládáním nových AB koberců.    

Nedílnou návazností na rekonstrukci chodníků byla i rekonstrukce zeleně v chodnících kolem silnice II/258 a přilehlých pozemcích. Vzhledem k velké neukázněnosti řidičů i občanů při samotném obnovování zeminy a osazování záhonů v chodníkách , kteří najížděli a najíždějí automobily na chodníky přes osázené záhony a vytrhávají sazenice živého plotu, musejí být záhony  neustále doplňovány zeminou a osazovány. Snažili jsme se tomuto vandalství zabránit  nainstalováním železných sloupků s řetězy, ale i ty jsou předmětem zájmu našich spoluobčanů a končí ve sběrně.  Na jaře budeme tedy s nekonečnou prací na údržbě zeleně pokračovat.  V roce 2002 byla naše obec postižena povodní. Nejvíce byla poškozena mateřská škola, zaplaveny byly pozemky a z části domy v Husově, Čapkově  a Vrbenského ulici.   

Historie zde:www.hostomice.eu/mestys/historie/Oznam města/obce:

Hostomický zpravodaj
- www.hostomice.eu/zivot-mestyse-/zpravodaj/

Aktuality
www.hostomice.eu/zivot-mestyse-/aktuality/

Knihovna
www.hostomice.eu/mestys/vzdelani-/mistni-knihovna/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování

Fotogalerie

Hostomice 1 Hostomice 2 Hostomice 3 Hostomice 4 Hostomice 5 Hostomice 6 Hostomice 7 Hostomice 8 Hostomice 9 Hostomice 10 Hostomice 11 Hostomice 12

Odkazy/linky

Zájmová činnost
www.hostomice.eu/mestys/zajmova-cinnost/fotbalovy-klub-hostomice/

Mateřská škola Hostomice
www.hostomice.eu/mestys/vzdelani-/materska-skola-hostomice/

Základní škola
www.hostomice.eu/mestys/vzdelani-/zakladni-skola/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí