Hory

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hory


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hory 47, 362 11 Jenišov
Primátor/Starosta: Lucie Hostašová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Karel Špecián
Tel.: +420 353 222 148
Mobil: +420 775 687 377
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-hory.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 224

Rozloha obce/města v ha: 787

První písemná zmínka: 1350

Úřední hodiny:

Pondělí: 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 12:00, 15:00 - 17:00Prezentace:

Obec se rozkládá na severozápadní straně vrchu Roh, 7 km od centra Karlových Varů. Její území leží v nadmořské výšce v rozmezí 468 - 530 m n/m.

Historie

První písemná zmínka o obci je uváděna v roce 1350. Obec Hory byla původně zemědělskou lenní osadou, která od středověku patřila loketským hradním pánům. K obci patřila osada Podhoří a samoty Ovčárna, Schmalnhof, Horní Jalový Dvůr, Raat a Vildenava. Původní ves se patrně rozkládala kolem podlouhlé návsi v severovýchodní části dnešní obce. Svědčila by pro to i dochovalá parcelace původní zástavby stavebního katastru. Ve vsi stávalo několik starých hrázděných domů z doby kolem roku 1800, které představovaly typickou lidovou architekturu oblasti. V současné době se zachovala pouze jedna tato stavba č.p. 1, a to na východním okraji obce. Ve druhé polovině 19. století nastal hospodářský rozmach obce. V této době se zde usadilo mnoho řemeslníků, později dělníků, tvořící pro blízké lázeňské město Karlovy Vary hospodářskou základnu. V roce 1848 bylo v obci uváděno 30 domů s 241 obyvateli, dále škola a hospoda. V této době začala těžba kamene - čediče přímo nad obcí, kdy byl také celý vrch Roh postupně odtěžován. Nyní je těžba kamene již historií, těžební činnost byla zastavena. Ani Horám se nevyhnula těžká doba Protektorátu a 2. světové války. Značná část obyvatel Hor byla německé národnosti a uvítala obsazení Sudet, kam patřila i obec Hory, a připojení k Velkoněmecké říši. Po osvobození v roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva a osídlení obce občany z vnitozemí. Okolí Hor bylo ovlivněno těžbou hnědého uhlí, která zde započala ve 2. polovině 18. století. Nejdříve zde byly hlubinné doly, potom se změnil způsob těžby a v okolí se objevily výsypky. Koncem 70. let minulého století tzv. Velké loketské výsypce musela ustoupit obec Podhoří. Její obyvatelé byli vystěhováni, domy zbourány a vše pokryto skrývkovým materiálem z uhelného velkolomu Jiří. Na konci 20. století byla započata zemědělská a lesnická rekultivace území postiženého těžbou. Dnes už na místě výsypky rostou smrky, javory, modříny, duby a borovice, které za pár let poskytnou vonící lesní zátiší.Oznam města/obce:

Aktuality
- http://obec-hory.cz/aktuality

Hory v mediích
- http://obec-hory.cz/hory-v-mediich

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Hory 1 Hory 2 Hory 3 Hory 4 Hory 5 Hory 6 Hory 7 Hory 8 Hory 9 Hory 10

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí