Horoušany

Přidat údaj - nahlásit změnu
Horoušany


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Baumanova 12, 250 82 Horoušany
Primátor/Starosta: Jan Bohuněk
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: +420 281 981 041, +420 281 981 792
Mobil: -
Fax: +420 281 981 041
E-mail:
Web: www.horousany.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 863

Rozloha obce/města v ha: 705

První písemná zmínka: 1238

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00-19:00
Středa: 17:00-19:00

Pokladní hodiny:

Pondělí: 13:00-18:45
Úterý: 08:00-12:00
Středa: 13:00-18:45Prezentace:

Obec se nachází v nadmořské výšce 216 metrů. Na území je trvale hlášeno 863 obyvatel i když ve skutečnosti je toto číslo podstatně vyšší. Řada občanů se stále nepříhlásila k trvalému pobytu což nadměrně zatěžuje rozpočet obce. Ves při soutoku Horoušanského a Jirenského potoka (216 m.n.m.). Dříve též Velké Horoušany (pro odlišení od Malých Horoušan - dnes Horoušánek). Ves je rozložena kolem rybníka - centrum vsi na pravém břehu, na levém bývalý poplužní dvůr (dnes z původní zástavby dochována pouze obytná budova), severně od něj „druhá náves“ (dětské hřiště, kašna, mohutné vrby). Pod hrází rybníku stával mlýn. Na jižním okraji vsi při silnici do Horoušánek bývalá škola.

Z několika dochovaných ukázek původní zástavby asi nejzajímavější Šámalův statek č.p. 22 v Baumanově ulici nedaleko školy (s pamětní deskou Otakara Šámala, který byl roku 1942 umučen nacisty) a č.p. 35 na pravém břehu rybníka (ul. Na Hrázi). Ves prvně zmiňována 1238. kdy ji Hrabišic Všebor daroval Zderazskému klášteru. V roce 1436 získal dvůr a část zdejší vsi Ješek z Roztok, zakladatel rodu Horoušanských z Roztok. Roku 1524 byly Horoušany připojeny k Přerovu nad Labem a 1611 pak k panství Kounice. V Horoušanech stávala tvrz (jediná zmínka roku 1689, kdy již byla pustá), neví se však ani, kde stála. Náves je zhruba trojúhelníkovitá, její západní část tvoří ulice Lipová. Ve východní části, uzavřené hostincem,pomníkem obětem válek a krásným pískovcovým křížem s vytesaným Kristem na vysokém soklu, datovaný do roku 1812 (nemovitá kulturní památka). Zhruba uprostřed návsi zvonička.

Lze předpokládat, že dnešní drobná zástavba na severní straně návsi je druhotná a že původně se prostorná náves, tvořená z větší části do čtvrtkruhu radiálně uspořádanými selskými statky, otevírala na severu přímo do rybníku a ke dvoru.Zděná hranolová zvonička v prostoru návsi pochází z 19. stol. Ve výklenku, ve kterém údajně dříve stávala socha Panny Marie, dnes obraz Ukřižování.Tvoří fakticky centrum obce. Přímo v rybníce se stékají Horoušanský a Jirenský potok. V letech 2001-2002 byl rybník zrekonstruován, v současné době slouží především sportovnímu rybářství.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna pošta škola školka sportoviště

Fotogalerie

Horoušany 1 Horoušany 2 Horoušany 3 Horoušany 4 Horoušany 5 Horoušany 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí