Hornický skanzen Březové Hory

Hornický skanzen Březové Hory

Hornický skanzen Březové Hory je součástí Hornického muzea Příbram. Muzeum bylo založeno již v roce 1886 a v současné době nabízí celkem 60 stálých expozic. Skanzen sám nabízí několik expozic a návštěvnických okruhů. Je umístěn v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a dochované hornické chalupě. Veškeré objekty skanzenu se nachází v Březových Horách, dnes součásti Příbrami.

Prohlídkové areály

Areál A 'Ševčinský důl'

Prohlídkový areál A "Ševčinský důl" začíná vstupním objektem bývalých sypů, s expozicí nazvanou "Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku" a dále pokračuje stálou výstavou "Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích".

Návštěvník se zde může seznámit s hospodářsko-společenským a kulturním vývojem od středověku do 20. století, ovlivněným dominantní hornicko-hutnickou pracovní činností na jedné straně a tradičními řemesly (voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím, rozárnictvím, prstýnkářstvím, atd.) i drobným průmyslem (výrobou poutního zboží a podobně) na straně druhé. Vzpomínané tradiční ekonomické aktivity přímo souvisely s existencí nedalekého chrámu na Svaté Hoře. Tento architektonický klenot českého baroka patří mezi přední poutní místa v Evropě a je zasvěcen mariánskému kultu, což dokazuje i řada exponátů ve vstupní expozici muzea.

Více na: www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-areal...

Areál B 'Důl Anna'

Prohlídkový areál B "Důl Anna" v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví.

Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

Více na: www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-areal...

Areál C 'Důl Vojtěch' 

Prohlídkový areál C "Důl Vojtěch" je situován do objektu dolu Vojtěch, zaraženého roku 1779. V šachetní budově, technické památce architektury typu Malakov z roku 1870, postavené na místě historické jámy, je umístěna stálá výstava věnovaná světovému prvenství v dosažení 1000 m svislé hloubky v březohorské jámě Vojtěch roku 1875. V horních patrech může návštěvník zhlédnout galerii výtvarných děl s hornickou tematikou od akademického malíře Karla Hojdena a akademického sochaře Václava Šáry a pokochat se panoramatickou vyhlídkou z věže dolu.

Ve výstavním sále cáchovny dolu Vojtěch jsou k vidění pravidelně obměňované tematické výstavy. Zájem návštěvníků jistě upoutá také prohlídka historického podzemí šachetní budovy. V nedaleké strojovně se nachází další unikátní parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1889.

Více na: www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-areal...

Kontakt:

Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138
fax: +420 313 120 625)
e-mail: info@muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram se nachází v městské části Březové Hory, asi 2 km západně od centra města Příbrami. Pro návštěvníky cestující motorovým vozidlem je cesta k muzeu vyznačena ze všech příjezdových směrů do města pomocí dopravního značení evropského formátu IS 24b (kulturní a turistické cíle).

Zdroj: www.muzeum-pribram.cz/cz/hornicky-skanzen-brezove-hory/prohlidkove-arealy/