Horní Poříčí

Přidat údaj - nahlásit změnu
Horní Poříčí


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Dolní Poříčí 100, Horní Poříčí, 386 01 Strakonice
Primátor/Starosta: Petr Pešek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Štěpán Podskalský
Tel.: +420 383 399 750
Mobil: +420 606 591 946
Fax: -
E-mail:
Web: www.horniporici.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 293

Rozloha obce/města v ha: 705

První písemná zmínka: 1315

Úřední hodiny:
-

Prezentace:

Obec vznikla sloučením Dolního a Horního Poříčí v roce 1963. Obě obce existovaly již několik staletí předtím. Byly založeny pravděpodobně jako osady rýžovníků zlata, které se rýžovalo na řece Otavě od keltských dob. První písemná zmínka o nich je z roku 1315. Později obec Dolní Pořící náležela ke Střelskohoštickému panství a obec Horní Poříčí patřila k Práchni. Obě obce byly převážně zemědělské, místní obyvatelé se také živili lovem ryb a perlorodek.

Ještě před 2. světovou válkou byla Otava tak čistá, že v době tření tu táhli lososi do Vydry. Perly z Pootaví byly mnohem více ceněny než orientální. V roce 1908 tu byl lov perlorodky říční pozastaven,. Již nebyl obnoven a v 60. letech 20. století perlorodka ve zdejších vodách zcela vyhynula. V téže době zanikla na Otavě po dlouhá léta prosperující voroplavba, která zajišťovala dopravu šumavského dřeva vodní cestou až do Prahy. Život obce byl vždy úzce spjat s řekou.

Její tok byl využíván také jako zdroj energie. V obci byly dva vodní mlýny. Most přes řeku byl postaven v roce 1927. Obec se nachází na levém břehu Otavy směrem Strakonice - Klatovy. Obec má spojení vlakové na trati České Budějovice - Plzeň a také spojení autobusové. Strakonice jsou vzdáleny 10km a Horaždovice jsou vzdáleny 7km. V obci žije 310 trvale bydlících obyvatel. V obci je provozován obecní vodovod, kanalizace, čistička odpadní vod, plynovod a další potřebná zařízení. Obec je spjata s řadou místních spolků, které se aktivně zapojují do dění obce. Jedná se o dobrovolné hasiče, myslivce, červený kříž, sportovce a rybáře. Obec žije hezkým vesnickým kulturním životem na kterém se podílejí všichni občané obce. V obci dobře prosperuje prodejna potravin a místní hostinec.

Památky a zajímavosti v okolí Šebestovský mlýn Později Kubešův mlýn, najdete jej v Horním Poříčí. Postavil jej mlynář Tomáš Šebesta v druhé polovině 17. století. Mlýn měl tři vodní kola na spodní vodu. Provoz byl ukončen v roce 1952. Poslední mlynářem byl Bohuslav Kubeš. Dnes je mlýn využíván jako "Penzion Kubešův mlýn" bez návaznosti na svoji původní funkci. Častým hostem zde býval malíř Alois Moravec, který velice rád v Pootaví maloval. Vrchnostenský mlýn v Dolním Poříčí Od roku 1676 jej vlastnil mlynář Matěj Kutil, posledním majitelem byl František Bílý. V roce 1919 byla do mlýna nainstalována Francisova turbina. Ta zásobovala elektřinou Dolní i Horní Poříčí. Mlýn skončil svoji činnost v roce 1954 a provoz elektrárny byl zastaven kolem roku 1960. Dnes soukromý objekt a znovu zprovozněna elektrárna.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus restaurace sportoviště

Fotogalerie

Horní Poříčí 1 Horní Poříčí 2 Horní Poříčí 3 Horní Poříčí 4 Horní Poříčí 5 Horní Poříčí 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí