Hora Svatého Václava

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hora Svatého Václava


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hora Svatého Václava 6, 345 22 Poběžovice
Primátor/Starosta: David Kraml
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: -
Mobil: +420 774 516 363
Fax: +420 379 723 421
E-mail:
Web: www.horasvatehovaclava.estranky.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 70

Rozloha obce/města v ha: 765

První písemná zmínka: 1239

Úřední hodiny:

Čtvrtek: 16:00 -17:00Prezentace:

Obec Hora Svatého Václava leží administrativně v okrese Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Domažlice. Obec Hora Svatého Václava se rozkládá asi osmnáct kilometrů severozápadně od Domažlic. Obec je součástí historického Chodska. Osídlení této malé vesničky dosahuje zhruba počtu 70 obyvatel. Hora Svatého Václava se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Hora Svatého Václava, Načetín a Šidlákov. Obec je vzdálená přibližně 8 kilometrů od německých hranic. Vesnička leží v průměrné výšce 572 metrů nad mořem. Prvnízmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1239. Celková katastrální plocha obce je 765 ha, z toho orná půda zabírá pouze 21%. Kolemjedné třetiny výměry obce je zalesněná.

Historie

Hora Svatého Václava (Berg)
je poprvé zmiňována již v roce 1239. K roku 1359 je uváděn farní kostel (kostelec nebo opevněný kostel). Strategicky položené místo hrálo zřejmě ve středověku nezanedbatelnou úlohu. Pramen z roku 1545 uvádí kostel Sv. Václava v ,,Hrůbích´´ (tzn. Příkopech). Obec patřila pražskému arcibiskupství se správou z Horšovského Týna. Roku 1434 patřila Bohušovi z Tasnovic.Později se dostala do rukou pánů z Ronšperka (Poběžovic). Jan mladší z Lobkovic vyplatil roku 1545 kostel Sv. Václava od pána ze Švanberka a sídlo připojil k panství Horšovský Týn. Až do roku 1785 spravovali kostel kněží Pivoňského kláštera. V roce 1930 tvořilo zástavbu 29 objektů s popisným číslem obydlených 154 obyvateli

Načetín (Natschetin)
je poprvé zmiňován na začátku 16. století, jako majetek pražského arcibiskupství. Později obec patřila k panství Horšovského Týn. V roce 1939 mělo sídlo 38 domů a 155 obyvatel.

Šidlákov (Schilligkau)
je poprvé připomínán v roce 1379. Po dlouhé období pak patřil k hostouňskému statku. V roce 1930 zde stálo 45 usedlostí s 223 obyvateli.

Kostel v Hoře Sv. Václava

Obec Hora Svatého Václava je připomínána již r. 1239. První zmínky o kostelu se vyskytují kolem roku 1345. Již v roce 1384 je kostel zmiňován jako farní, patřící do horšovskotýnského arcijáhenství. Později byla obec administrována augustiniány z nedaleké Pivoně. Farnost byla obnovena r. 1788, matriky jsou vedeny od r. 1680. Okolí kostela bylo opevněno a stávala zde i tvrz. Rozměry kostela jsou překvapivě monumentální a vybočují z dobových zvyklostí. Kostel má gotický presbytář a loď z 15. století se starší věží z druhé poloviny 14. století. Celý byl zbarokizován v 17. století. Původní farní budova zmiňovaná v roce 1707 byla zároveň také školou. Po požáru v r. 1927 byla roku 1932 nově postavena fara.

V 90. letech 20. století byla opravena střecha a uvnitř kostela zřízena podlaha. Střecha bez okapů a nemožnost odvětrání velkého množství vlhkosti způsobuje extrémní zavlhčení zdiva, které je hlavní závadou kostela. Bohoslužby jednou za čtrnáct dní udržují alespoň minimální provozuschopnost kostela, ale potenciálně se jedná o ohroženou stavbu.

Koncem loňského roku se v kostele konala dobrovolná sbírka při mši. Vybralo se 55 tisíc korun. Největším dárcem byl pan Ambler z Prahy, který na opravu kostela daroval 40 tisíc korun. Úspěch sbírky svědčí o zájmu lidí o záchranu kostela, který je zatím v majetku církve. Přiléhající hřbitov ovšem patří obci. Pomocí dotačních titulů bychom se rádi pokusili získat potřebné prostředky k záchraně dominanty obce.

V letošním roce začne rekonstrukce hřbitovní zdi. Vzhledem k vysokým nákladů na rekonstrukci dojde k opravě postupně. Začínáme severní částí, která je nejponičenější.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus

Fotogalerie

Hora Svatého Václava 1 Hora Svatého Václava 2 Hora Svatého Václava 3  Hora Svatého Václava 4 Hora Svatého Václava 5 Hora Svatého Václava 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí