Holubice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Holubice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Holubice 175, 25265 Tursko
Primátor/Starosta: Eva Ježková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Petr Satrapa
Tel.: +420315786086
Mobil: +420602502301
Fax: +420315786333
E-mail:
Web: www.holubicekozinec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1616

Rozloha obce/města v ha: 802

První písemná zmínka: 1202

Úřední hodiny:

Úterý: 8.00 - 11.30 12.00-18.00
Čtvrtek: 8.00 - 11.30 12.00-16.00Prezentace:

Na rozhraní tří okresů - Praha-západ, Mělník a Kladno se nachází obec Holubice. Pod Obecní úřad v Holubicích správně patří i obec Kozinec. Starobylá obec Holubice leží v historicky významném kraji: Na jihovýchodě se rozprostírá legendární Turské pole a památný Levý Hradec, na západě starobylé hradiště českých knížat Budeč.
První zmínka o obci se datuje od roku 1204, kdy Přemysl Otakar I. ji daroval kanovníkům, kteří zde mívali hospodářství. Roku 1407 Václav z Radče, kustos kapitulní založil v Holubicích rybník. Roku 1421 byly Holubice zabrány od Pražanů a roku 1426 připsány Vokovi z Valdštejna. Jeho manželka Eliška z Uhlišť a Říčan postoupila roku 1429 své věnné právo na Holubice druhému manželu Mikuláši z Kněževsi. Při konfiskacích pro vzpouru proti Ferdinandovi I. v roce 1547 ztratili pražané zboží Holubické a to bylo za dobré služby dáno Florianovi Gryspekovi z Gryspachu a na Kaceřově. Gryspekům patřily Holubice až do roku 1622, kdy byly konfiskovány s jinými statky k důchodům komory královské, od nichž je roku 1923 koupila Polyxena z Lobkovic.

Nejvýznačnější památkou Holubic je románský kostelík Narození Panny Marie, dílo doksanské huti, založen za panování Přemysla OtakaraI., o čemž svědčí i vzácná památka - pečeť biskupa Pelhřima z roku 1124-1125 nalezená roku 1865 s olověnou skříňkou, v níž byly uloženy svaté ostatky, při odstraňování starého oltáře. Jádro kostela tvoří kruhová rotunda s půkruhovou apsidou z kvádříkového zdiva. Věž, další apsida a sakristie na severní straně jsou pozdějšími přístavky. Kostel je nyní obehnán ze tří stran vysokými opěracími zdmi a bývalým hřbitovem. Uvnitř kostela jsou zachovalé původní románské fresky.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Rotunda Narození Panny Marie v Holubicích Holubice 2 Holubice 3 Holubice 4 Holubice 5 Holubice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí