Holedeč

Přidat údaj - nahlásit změnu
Holedeč


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Holedeč 30, 438 01 Žatec
Primátor/Starosta: Zdeněk Krejčík
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Daniela Kelnerová
Tel.: +420 415 722 517
Mobil: +420 724 251 768
Fax: -
E-mail:
Web: www.holedec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 587

Rozloha obce/města v ha: 1854

První písemná zmínka: 1318

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 13:00   13:30 - 16:30
Středa: 8:00 - 13:00   13:30 - 16:30Prezentace:

Obcí protéká říčka Blšanka. Východně od obce se nachází vodárna, vybudovaná v letech 1930-1931, se zachovalým původním vybavením. Podzemní voda je čerpána z několika vrtů v pískovcovém podloží svrchní křídy. Čerpací stanice Holedeč zásobuje velkou část města Žatec pitnou vodou.

Pěší turisté a cyklisté mohou navštívit lesní naučnou stezku, která začíná vlevo u silnice směrem na Rakovník asi 200 m za obcí. Stezku tvoří dva 4 km dlouhé okruhy. Trasa prochází převážně borovými lesy a podél výslunné louky Na Pískách s bohatou teplomilnou vegetací.

Historie 

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy se zde uvádějí vladykové Tomáš, Jindřich a Miloslav. Její název je odvozován od starého polského jména Goleda. V roce 1332 vlastnila část Holedeče vyšehradská kapitula. V 15. století byla Holedeč často majetkem protřelých válečníků. Za husitských válek na zdejší tvrzi sídlil Odolen z Holedeče, žoldnéř ve službách Zikmunda Lucemburského. V roce 1470 vlastnil vesnici Šmohař z Rochova, hejtman hotovosti žateckého a rakovnického kraje, která čítala tisíc mužů. Při soudním sporu o holedečské zboží v roce 1527 byl proveden odhad obce - tehdy zde hospodařilo 18 osedlých, což znamená, že Holedeč mohla tehdy mít kolem stovky obyvatel. Roku 1579 prodal Jindřich Oudrčský z Oudrče Holedeč městu Žatci za 13.500 kop míšeňských grošů. Město Žatec se ovšem aktivně podílelo na protihabsburském povstání v letech 1618 a 1620 a tak mu byl všechen majetek císařem po Bílé hoře konfiskován. V roce 1628 si Žatečtí za drahý peníz směli Holedeč koupit zpět.

Více historie: www.holedec.cz/obec-holedec/historieOznam města/obce:

Aktuality
www.holedec.cz/

Holedečská Drbna
www.holedec.cz/obec-holedec/holedecska-drbna/

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Holedeč 1 Holedeč 2 Holedeč 3 Holedeč 4 Holedeč 5 Holedeč 6 Holedeč 7 Holedeč 8 Holedeč 9 Holedeč 10 Holedeč 11 Holedeč 12

Odkazy/linky

Místní knihovna
www.holedec.cz/obec-holedec/mistni-knihovna/

Blízké okolí
www.holedec.cz/obec-holedec/blizke-okoli/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí