Hobšovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hobšovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice
Primátor/Starosta: Jitka Jeřábková, Dis.
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Milan Ezr
Tel.: +420 312 591 229
Mobil: +420 724 181 808, 606 864 951
Fax: +420 312 591 229
E-mail:
Web: www.hobsovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 363

Rozloha obce/města v ha: 989

První písemná zmínka: 1185

Úřední hodiny:

Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 12:00  15:00 - 17:00Prezentace:

Obec Hobšovice se sídly Skůry a Křovice se nacházejí na Slánsku, v severní čásí okresu Kladno. Nadmořská výška se pohybuje od 195 m n.m. do 255 m n.m. Jedná se o řepařskou oblast se specializací na pěstováni jarního ječmene. Všechny tři obce patří do nejteplejšího a nejsuššího území v České republice Slánská a Velvarska. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8-9 C. Území patří do České křídové tabule - středočeského karbonu, jedná se o uhelnou pánev vrásných soustav typu vnitrohorské deprese. Z petrografického hlediska se zde nacházejí pískovce, prachovce a opuky. Úrodné půdy jsou převážně tvořeny sprašovými sedimenty.

Území všech tří sídel patří do povodí Vltavy. Odvodňovacím tokem Hobšovic je Bakovský potok, Skůr a Křovic Zlonický potok. Na Bakovském potoce na západní části k.ú. Hobšovice se nachází Hobšovický rybník, za ním leží Mokřiny u Beřovic, které jsou zvláště chráněným územím a významnou přírodní památkou, která byla vyhlášena obecně závazným nařízením Okresního národního výboru v Kladně dne 25.6.1990. Hobšovický rybník se rozkládá na parcelách k.ú. Beřovice a k.ú. Hobšovice. Celková rozloha činí 8,93 ha. V územním systému ekologické stability (ÚSES) se stal Hobšovický rybník regionálním biocentrem. Bakovský potok se vlévá do Vltavy v k.ú. Nová Ves v okrese Mělník.

Historie obce - www.hobsovice.cz/obec-7/historie-1/Oznam města/obce:

Aktuality
- www.hobsovice.cz/zivot-v-obci/aktuality/

Podnikatelé
- www.hobsovice.cz/obec-7/podnikatele-1/

Služby:

autobus knihovna pošta restaurace školka sportoviště

Fotogalerie

Hobšovice 1 Hobšovice 2 Hobšovice 3 Hobšovice 4 Hobšovice 5 Hobšovice 6 Habšovice 7 Habšovice 8 Habšovice 9

Odkazy/linky

Fotogalerie
www.hobsovice.cz/fotogalerie/

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí