Hlohovčice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hlohovčice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hlohovčice 80, 345 61 Staňkov
Primátor/Starosta: Josef Kaigl
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Helena Moudrá
Tel.: +420 379 494 737
Mobil: +420 724 188 105, 723 751 811
Fax: +420 379 494 743
E-mail:
Web: www.hlohovcice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 170

Rozloha obce/města v ha: 330

První písemná zmínka: 1381

Úřední hodiny:

Pátek: 17:00 - 19:00Prezentace:

Obec se rozkládá 5 km od města Staňkov a 5 km severně od Kolovče v nadmořské výšce 418 m na katastrální rozloze 330 ha. První známé osídlení kraje spadá do prehistorické, jak dokazují nálezy mohyl v blízkosti Strýčkovic a Hájku u Srbic. Zalidnění kraje je doloženo i v mladší době bronzové, pak i železné kolem roku 1000 př. Kristem.

Oblast spadala do Chodského území a kolem šla tzv. Zemská stezka s opěrnými body Holec, Hájek, směrem na Holý vrch a Všerubský průsmyk. Obec je poprvé zmiňována od roku 1381. Byla založena na území, které náleželo k nedalekému Hrádku zvanému též Lacembok. Po zániku Hrádku připadla k tvrzi v Horní Kamenici, která patřila v první polovině 17. století Karlu Šlovickému ze Šlovic a panu Janu Heřmanovi z Bubna, který dle pověsti proslul špatným zacházením s poddanými. Statky nebyly po Bílé hoře konfiskovány. V tomto období je dle Berní ruly (1654) v obci uváděno 8 sedláků, 4 chalupníci a jeden zahradník, kteří osívali 360 strychů rolí, z toho 89 strychů na zimu, 73 strychů na jaro. Tři hospodářství byla pustá.

V obci byla i hospoda. V 18. století bylo v obci 17 hospodářů, uváděn je také kovář. Bohoslužby se konaly ve filiálním kostele sv. Jiljí, a to pouze česky. V první polovině 19. století byla ve středu obce postavena klasicistní kaple. Až do roku 1966 byla obec spravována místní samosprávou, pak byla připojena k MNV v Srbicích. V roce 1990 se opět osamostatnila. Historické jádro obce tvoří protáhlá náves, která vznikla mírným rozšířením procházející komunikace,lemovaná většími i menšími usedlostmi, s přízemní i polopatrovou zástavbou většinou ve štítové orientaci. V centru stojí zděná kaple. Další rozvoj probíhal jako zástavba krátkých kolmých bočních ulic.

V obci nejsou evidovány nemovité kulturní památky. Za pozornost stojí: - zděná klasicistní kaple s valbovou střechou z 1. poloviny 19. století - obytný dům s polopatrem č.p.16 s barokně zvlněným, bohatě dekorovaným průčelím, z roku 1911 - statky č.p. 11, 14, a 17 s branami s překlademOznam města/obce:

Spolky v obci
www.hlohovcice.cz/cs/hasici/

Služby:

autobus knihovna koupaliště požární zbrojnice sportoviště

Fotogalerie

Hlohovčice 1 Hlohovčice 2 Hlohovčice 3 Hlohovčice 4 Hlohovčice 5 Hlohovčice 6 Hlohovčice 7 Hlohovčice 8 Hlohovčice 9 Hlohovčice 10

Odkazy/linky

Kultura
www.hlohovcice.cz/?module=dokument&action=display_category&id=26


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí