Hlinná

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hlinná


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hlinná 53, 412 01 Hlinná
Primátor/Starosta: Ing. Petr Chromý
Náměstek primátora/Místostarosta: Vladimíra Wogurková
Tel.: +420 416 742 388
Mobil: +420 777 167 342
Fax: -
E-mail:
Web: www.hlinna.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 136

Rozloha obce/města v ha: 1200

První písemná zmínka: 1337

Úřední hodiny:

Středa: 17:00 - 19:00
První sobota v měsíci 14:00 - 16:00Prezentace:

Obec Hlinná leží v závěru údolí Tlučeňského potoka při úpatí vrchu Hradiště (545 mn.m.) je prvně zmiňována k roku 1337. Náležela pražskému arcibiskupství, záhy přechází výměnou do majetku roudnického augustiniánského kláštera. Později jsou části vsi jmenovány jako součást majetku příslušníků rodu Kamýckých ze Lstiboře. Dále ves zakupuje město Litoměřice. Po pobělohorských konfiskacích připadá liběšickým jezuitům.

Ve druhé polovině 19. století přesahuje počet obyvatel obce čtyři slovky (v 80. letech tu nežije jediný Čech), počet domů se blíží k šedesáti. Obživu obyvatel zajišťují zvláště ovocnářství (třešně, jablka, hrušky – svážení k Labi, následný export loděmi po řece), vinařství, pěstování a zpracování Inu a s různými výsledky i těžba hnědého (lignitového) uhlí na několika místech (zánik těžby souvisí s konkurencí uhlí původem ze severočeské hnědouhelné pánve). Škola v Hlinné působila již ve 2. polovině 18. století. Dvě školní budovy vyhořely: dnešní budovu (současné sídlo obecního úřadu) dalo postavit město Litoměřice. Po 2. světové válce počet obyvatel klesá pod polovinu předválečného stavu: začátkem 70. let tu žije sto lidí, za dalších 20 let ještě o 40 méně. V poslední době počet stálých obyvatel poněkud vzrůstá (zřejmý vliv blízkých Litoměřic).

Někdejší škola v Hlinné - dnes budova OÚZástavba obce se ocitá převážně v západně exponovaném příkrém svahu závěru potočního údolí, kterým prochází průjezdná silnice z Litoměřic a dále pokračuje do sedla Průhon pod Varhoštém a do Čeřeniště. Silné projevy v sídle mají okolní kopce Hradiště, Holý vrch (577 mn.m.) a Plešivec (509 mn.m.). Zatímco pro střed obce jsou určující velké obdélné objemy zděných domů a stodol zemědělských usedlostí, okrajové a svažitější polohy obsazují menší a nižší domky a stodůlky. Z dřevěných objektů lidové architektury se do dnešních dnů dochoval dům čp. 12 z roku 1809, součást památkově chráněné zemědělské usedlosti (u komunikace do Kundrafic). Je v patře roubený, s vtaženou pavlačí, v dobrém stavebním slávu po náročné rekonstrukci. Po roce 2000 se začínají více uplatňovat v okrajových částech sídla novostavby rodinných domků v zahrádkách.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus doktor restaurace sportoviště

Fotogalerie

Hlinná 1 Hlinná 2 Hlinná 3 Hlinná 4 Hlinná 5 Hlinná 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí