Havraň

Přidat údaj - nahlásit změnu
Havraň


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Havraň 11, 435 01 Havraň
Primátor/Starosta: Vinař Petr
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Paterová Bauerová Kamila
Tel.: +420 476 109 101
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.ouhavran.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 617

Rozloha obce/města v ha: 1716

První písemná zmínka: 1281

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 11:00  12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 17:00
Čvrtek: 7:00 - 15:00Prezentace:

Havraň (německy Hawran) je obec, která se nachází v jižní části okresu Most v Ústeckém kraji. Leží zhruba 6 km jihovýchodně od města Mostu. Obcí prochází silnice I/27 z Mostu na Žatec a do Plzně, která se zde kříží se silnicí č. 251 z Jirkova na Postoloprty. Havraň je členem Mikroregionu Most - Jih. První písemná zpráva o vsi pochází již z roku 1281, kdy je v listině zmiňován jako svědek jistý Chval z Havraně (Qual de Habran). V roce 1337 vedl spor Ješek z Havraně se Štěpánem z Hrušova a Moravěvsi o patronátní právo nad kostelem. Spor o dosazování faráře je první zmínkou o zdejším kostele. Majitelé vsi a poplužního dvora během 14. století nejsou přesně známi. Ves byla rozdělena mezi více vlastníků, kteří se střídali.

V 15. století byla ves v majetku pánů z Koldic. V roce 1492 prodal Těma z Koldic Havraň Jiřímu a Václavovi z Fictumu za 1100 kop českých grošů. V roce 1496 Jiří Opl z Fictumu odkázal ves a její platy na nábožné a dobročinné skutky pro chudinu z Mostu. Od následujícího roku byla ves pod správou mosteckého purkmistra a městské rady. Při dělení majetku mezi katolíky a protestanty v roce 1615 zůstala katolíkům. V roce 1628 se Havraň opět ocitla pod správou městské rady a byla začleněna do městského panství Kopisty, jehož součástí zůstala až do roku 1848. Po roce 1850 se Havraň stala samostatnou obcí s připojenými osadami Moravěves a Saběnice. První písemná zpráva o škole v Havrani pochází z roku 1673. Farní škola byla umístěna v domě č.p. 40.

V roce 1844 byla postavena nová školní budova. V roce 1921 byla v obci zřízena i česká obecná škola. Základní škola v obci existovala do roku 2007, kdy byla pro malý počet žáků zrušena. Obyvatelstvo se tradičně živilo zemědělstvím a ovocnářstvím, v 18. století jsou u obce zaznamenány i chmelnice. Od poloviny 19. století se začíná také v Havrani rozvíjet podnikání a průmysl. V roce 1869 bylo v okolí Havraně 14 malých uhelných šachet. První zmínka o těžbě uhlí u Havraně je nicméně mnohem starší. Už v roce 1613 udělil císař Matyáš mosteckému měšťanovi Hansi Weidlichovi právo na těžbu a využití zdejšího uhlí. Malodoly však nebyly příliš rentabilní a do konce 19. století zanikly. Obec si tak udržela svůj zemědělský charakter. Jediným průmyslovým podnikem, který zůstal v Havrani, byl cukrovar. V roce 1882 jej vybudovala firma Hielle & Dittrich z Krásné Lípy. V roce 1887 byla Havraň napojena na dnes již zrušenou železniční trať Vrskmaň-Strupčice-Malé Březno-Havraň-Polerady-Počerady. V současnosti je průmysl soustředěn v nově vybudované průmyslové zóně Joseph jižně od obce při silnici I/27.Oznam města/obce:

Úřední deska
www.ouhavran.cz/urad/uredni-deska/

Havraňské noviny
www.ouhavran.cz/volny-cas/havranske-noviny-1/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna pošta restaurace školka sportoviště

Fotogalerie

Havraň 1 Havraň 2 Havraň 3 Havraň 4 Havraň 5 Havraň 6 Havraň 7 Havraň 8 Havraň 9

Odkazy/linky

Volný čas
 - www.ouhavran.cz/volny-cas/kalendar-akci/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí