Havířov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Havířov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město
Primátor/Starosta: Ing. Josef Bělica
Náměstek primátora/Místostarosta: Mgr. J. Feberová, Ing. O. Baránek, Mgr. S. Gorecká, Ing. B. Niemiec, Mgr. D. Vachtarčík
Tel.: +420 596 803 111
Mobil: -
Fax: +420 596 803 350
E-mail:
Web: www.havirov-city.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 69924

Rozloha obce/města v ha: 3208

První písemná zmínka: 1955

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00

Pokladní hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00   12:45 - 14:00Prezentace:

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice. Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 metrů a je rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je železniční trať z Ostravy - Svinova do Českého Těšína.

Nejvýznamnější komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková zástavba. Další silnice spojují město s Orlovou a Karvinou. Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8oC a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu. Katastrální území města má rozlohu 3 200 ha, souřadnice jádra města jsou 49°N47´, 18°E26´.
Po stránce správní je město děleno na části: Město, Šumbark, Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. V současné době má Havířov necelých 80 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem. 

Historie Havířova:

Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. Jméno města bylo vybráno ve veřejné soutěži z mnoha nejrůznějších názvů (např. Bezručov, Čurdov, Faratín, Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, Stalin, Gottwaldův Horníkov, Zápotockýgrad, Všemírov, šťastnov, Bezručovy Novoměstské Baně a další)

Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva. Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce. Po skončení druhé světové války nic nenasvědčovalo tomu, že na území dnešního Havířova zanedlouho vznikne nové město. Typická mírně zvlněná krajina těšínského regionu s roztroušeným osídlením slezského typu žila vcelku poklidným způsobem života, kontrastujícím v mnoha směrech s nedalekými městy a četnými hornickými koloniemi. Území, na němž mělo vzniknout nové město, leželo na rozhraní tří okresů. Obce Šenov, Dolní Datyně a Šumbark náležely v roce 1949 do okresu ostravského, Dolní Bludovice a Životice patřily k okresu Český Těšín a Dolní i Horní Suchá k okresu Karviná. Jedno však bylo všem společné. Byly součástí Těšínska, země s bohatými a svébytnými dějinami, odrážejícími se ve staleté historii každé ze jmenovaných obcí.

Historické prameny o území dnešního Havířova se zmiňují už v roce 1305 o Šenovu (šonov, SchĂśnhof, Szonów) a Horní a Dolní Suché, první spolehlivý doklad o existenci Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 se poprvé připomíná Šumbark, který však byl zřejmě založen také ve 14. století. V polovině 16. století se o Šumbarku píše jako o městě, není však doloženo, že by Šumbark skutečně mohl užívat městských práv.

Více historie: - www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/historie-soucasnost/historie-soucasnost

Pamětihodnosti: - www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/pametihodnosti/pametihodnostiOznam města/obce:

Magistrát - kontakty
- www.havirov-city.cz/kontakty

Potřebuji vyřídit
-
www.havirov-city.cz/magistrat/potrebuji-vyridit

Aktuality 
www.havirov-city.cz/aktuality

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování vlak welness

Fotogalerie

Havířov 1 Havířov 2 Havířov 3 Havířov 4 Havířov 5 Havířov 6 Havířov 7 Havířov 8 Havířov 9 Havířov 10 Havířov 11 Havířov 12

Odkazy/linky

Volný čas
- www.havirov-city.cz/volny-cas

Kultura a památky
https://www.havirov-city.cz/kultura-pamatky

Městské informační centrum
www.havirov-info.cz/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí