Habřina

Přidat údaj - nahlásit změnu
Habřina


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Habřina čp. 28, 503 03 Smiřice
Primátor/Starosta: Radovan Šutriepka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jiří Valášek
Tel.: +420 725 862 068
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.habrina.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 254

Rozloha obce/města v ha: 610

První písemná zmínka: 1357

Úřední hodiny:

Pondělí 18:00 - 20 :00Prezentace:

Na zasleněném ostrohu nad levým břehem říčky Hustířanky, necelý 1 km od středu dnešní obce Habřiny, stávala tvrz. Ostroh se nazývá Vražba, kdežto zbytky tvrziště nazávají místní obyvatelé Na zámečku. Písemné zprávy o tvrzi chybějí. V r. 1978 zde provedli pracovníci Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové archeologický průzkum, při němž byla odkryta ve východní části tvrziště obytná budova vystavěná z mohutných dřevěných trámů. Byla též nalezena keramika a železné předměty (šipky, střely, podkovy). Podle zbytků keramiky je možno datovat tvrz do druhé poloviny 13. století a lze předpokládat, že byla znična buď v době braniborského vpádu po r. 1278 nebo vdobě rozbrojů po vymření Přemyslovců v r. 1306. Snad byla nejstarším sídlem majitelů Neznášova a po jejím zániku převzal její úlohu hrad Neznášov (Rotmberk), vzdálený odtud pouze 1 km. Na jižní a zčásti i východní a západní straně byla tvrz chráněna strmými svahy ostrohu, jen na severní straně byl ostroh v úrovni okolí. Tvrziště má oválný půdorys a je obklopeno valem a příkopem. Na vrzišti je několik terénních vln, nejvyšší je v jeho východní části. Na severní, nejsnáze zranitelné straně, dosahoval příkop hloubky 7 - 8 m a šířky 15 m. Val je zde široký také 15 m a před ním k severu je ještě další 4 - 5 m hluboký příkop.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus pošta sportoviště

Fotogalerie

Habřina 1 Habřina 2 Habřina 3

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí