Dubenec

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dubenec


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Dubenec 48, 261 01 Příbram 1
Primátor/Starosta: Jan Vondrášek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: +420 318 627 665
Mobil: +420 603 892 649, 723 283 739
Fax: +420 318 627 665
E-mail:
Web: www.obec-dubenec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 265

Rozloha obce/města v ha: 404

První písemná zmínka: 1321

Úřední hodiny:

Úterý: 8:00 - 10:00 15:00 - 17:00Prezentace:

Dubenec se nachází na území okresu Příbram a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Příbram. Obec Dubenec se rozkládá asi šest kilometrů východně od Příbramy. Na katastrálním území této menší vesnice má nahlášený trvalý pobyt asi 270 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. V obci Dubenec má ordinaci jeden praktický lékař. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Dubenec leží v průměrné výšce 458 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1321.

Historie obce

se prvně zmiňuje v kronice Hájkově.Další záznam je z roku 1321, kdy Štěpán z Tetína věnoval pozemky " mezi obyvatele domácí za jisté povinnosti". V roce 1336 král Jan Lucemburský dal podobná práva "střelcům zemanským, aby svou služebností byli povinni pouze králi". Ves Dubenec je připomínána se dvorem Bytíz, s jeho krčmou a rybníky. V roce 1924, kdy začínají zápisy v naší kronice, byl Dubenec samostatnou obcí. Její obvod byl rozšířen 20.12.1924 sloučením s osadou Bytízse vším jejím majetkem. Obci dominoval panský dvůr se zámečkem pana Miroslava WIŠATY. Další větší usedlosti vlastnili: Josef Vrátný, František Ptáček, Josef Karas, František Pilous, František Krotký a Václav Šimonovský. Obec měla i mlýn, který byl majetkem pana Františka Vohradského. 
Od roku 1899 měla obec Dubenec vlastní dvoutřídní obecnou školu. Škola byla svěcena a žehnána v neděli 10.září 1899. Prvním učitelem byl pan Václav AUGUSTIN. Tato obecná škola byla zrušenav roce 1978 rozhodnutím školského odboru ONV. Důvodem byl malý počet žáků.

Útrapy první světové války se nevyhnuly ani občanům naší obce. V této válce padlo šestnáct občanů naší obce. V roce 1923 bylo rozhodnutím obecního zastupitelstva rozhodnuto postavit pomník u uctění padlých. Na jeho výstavbu byla vyhlášena obecní sbírka a 15.6.1924 byl pomník slavnostně odhalen. 
V lednu 1925 začalo obecní zastupitelstvo prosazovat zavedení elektrického proudu do obce. Bylo založeno družstvo, jehož členové se podíleli na nákladech stavbyosmdesáti procenty. V květnu 1927 se počalo s výstavbou transformátoru, který byl dokončen v září téhož roku. Poté co bylo vybudováno elektrické vedení, byl 24.prosince zapojen proud. Elektrifikace obce byla dokončena až v roce 1947.

Oblast Dubence a Bytízu se stala v padesátých letech významným regionem pro těžbu uranové rudy. To sice znamenalo nové pracovní příležitosti pro obyvatele, došlo však k těžké devastaci krajiny. Obec obklopily šachty, byla postavena pověstná věznice pro politické věznice pro politické vězně. Za  oběť dobývání uranu padlo 30  ha obecního lesa a pozemků i řada polí obecních občanů. Nejtíživěji však těžba uranu dopadla na ztrátu vody ze studní vlivem poddolování a z tohoto důvodu uranové doly započaly v letech 1958 výstavbu kanalizace odpadních vod, čistící stanici a stavbu nádrže na pitnou vodu. V roce 1960 vybudovaly Uranové doly vodovod v obci, za ztrátu vody ve studních. Roku 1971 byla vybudována část splaškové komunikace v obci. V roce 1974 byla zahájena výstavba motelu Halda v akci Z. V roce 1977 byla výstavba ukončena. V roce 1978 prodal MNV v Dubenci motel Halda Jednotě Příbram. V roce 1978 došlo ke zrušení místní školy. Od roku 1979 byla obec přičleněna k městu Příbram.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus škola školka sportoviště

Fotogalerie

Dubenec 1 Dubenec 2 Dubenec 3 Dubenec 4 Dubenec 5 Dubenec 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí