Drhovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Drhovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 391 31 Drhovice
Primátor/Starosta: Miloslav Pejša, DiS.
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Roman Krejčí
Tel.: +420 720 044 381
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecdrhovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 218

Rozloha obce/města v ha: 426

První písemná zmínka: 1219

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:30
Úterý: 7:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 12:00   12:30 - 15:30Prezentace:

Drhovice (Druhovice, původně Druhovic) náleží ke starším osadám českým a jméno je patrně odvozeno od zakladatele Druha (čeleď Druhova). V roce 1219 se v písemnostech objevuje jméno zdejšího vladyky Volkmara z Druhovic. Později byla ves rozdělena tak, že část náležela k majetku kláštera v Louňovicích a patřila k tzv. újezdu nedvédickému a část patřila do majetku pánů z Rožmberka ke hradu Příběničkám. Výnosy náležely špitálu na Příběnicích. Z tohoto dvora, pravděpodobně kolem roku 1459, vznikla ves Malé Drhovice nebo Drhovičky.

Roku 1420 se majetku příběnického zmocnili Táboři a majetek náležející klášteru Louňovickému obci Táborské. 30. ledna 1437 byl na základě smlouvy s císařem Sigmundem tento majetek Táborské obci zapsán. V urbářských knihách táborského panství nalezneme údaj z poloviny 16. století, kde je zapsáno 10 usedlíků vlastnící 12 ½ lánu, z kterých odváděli pololetně 27 gr.

Poplužní dvůr, který původně patřil ke špitálu příběnickému, drželi 4 usedlíci z Drhovic a pololetní odvody z tohoto majetku činily 40gr. Další písemné záznamy o obci nalezneme v nejstraší gruntovní knize táborské. Např. 1445 se zde objevuje záznam o prodeji „Mikuláš Marajnek z Malého Drhovice půl lánu ve Velikém Drhovici koupil Matějovi, svému synu, u Ješka Padeřovského za 5 kop gr.“ V gruntovní knize táborské je ještě několik záznamů o koupi či prodeji majetku v obci. V třeboňském archivu leží záznam o vyřízené stížnosti na Táborské „16.srpna 1442 žaluje Oldřich z Rožmberka na Táborské, že seno pobrali v Drhovicích.“ Dostalo se jim celkem strohé odpovědi „I tem jakož vinu nám dávají o seno v Drhovicích, toť jest naše a o jiném nic nevíme.“ Roku 1450 18. listopadu píší Táborští purkrabí dobronickému Prokopu ze Soběšína a žádají propuštění svých lidí z Drhovic a Třeměšného, kteří byli zajati, uvězněni a obviněni z pytlačení zajíců na panském.

Na obhajobu uvádějí „že by zajíce na zboží páně honili, ač v svých polích honili, jakž je dobří lidé zpravili“. Z konce 15.století jsou v urbářských knihách zapsáni jako poddaní 10 rodů, kteří odvádí daň vrchnosti Táborské. A to Pavelka, Crhail, Samec, Pešková, Slíva, Milčín, Sokol, Jan, Matouš, Mach. Skutečný počet obyvatel ale není možné zjistit, neboť písemné záznamy se nedochovaly a o nemajetných občanech se záznamy nevedly.Oznam města/obce:

Oznámení občanům
www.obecdrhovice.cz/obec/oznameni-obcanum/

Služby:

autobus pošta sportoviště

Fotogalerie

Drhovice 1 Drhovice 2 Drhovice 3 Drhovice 4 Drhovice 5 Drhovice 6 Drhovice 7 Drhovice 8 Drhovice 9

Odkazy/linky

Sbor dobrovolných hasičů
www.obecdrhovice.cz/obec/spolky/sbor-dobrovolnych-hasicu/
 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí