Doubice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Doubice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Doubice 50, 407 46 Doubice
Primátor/Starosta: Martin Schulz
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Břetislav Jemelka
Tel.: +420 412 331 699
Mobil: +420 739 030 198
Fax: -
E-mail:
Web: www.address.cz/oudoubice

Obecné informace

Počet obyvatel: 104

Rozloha obce/města v ha: 1928

První písemná zmínka: 1552

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 - 12:00 a 15:00 - 17:00
každá 1. sobota v měsící: 10:00 - 12:00Prezentace:

Obec leží ve Šluknovském výběžku, na okraji rozhraní Lužických hor a Národního parku České Švýcarsko. Obec je vzdálena cca 10 km od Rumburku.

Existence Doubice jako vesnice je doložena písemně až kolem poloviny 16. století (dosud nejstarší známá písemná zpráva pochází z roku 1552). Tehdy tvořilo základ vsi, která se rozkládala podél Doubického potoka devět (deset) usedlostí s rychtou, ke kterým náležel pruh pole, dále několik domkářských stavení, pila a především vrchnostenský hospodářský dvůr (Meierhof), jehož pozemky zabíraly většinu plochy dnešní Doubice. Tento stav se udržel v podstatě v neměnné podobě až do počátku 18. století.

V roce 1704 se českokamenická vrchnost rozhodla pro nerentabilitu definitivně ukončit hospodaření na svém poplužním dvoře v Doubici a začala dominikální dvorské pozemky prodávat poddaným na stavbu nových domků. Tak se začíná postupně rodit část obce, která bude na konci 18. století nazvána Novou Doubicí, aby se odlišila od staré původní vsi, tj. Staré Doubice. Ač jsou počátky Doubice spojeny se sklářstvím, v pozdější době toto odvětví ze vsi zcela vymizelo. Kromě několika starodoubických "zahradníků", kteří se na svých usedlostech věnovali zemědělství, však i nadále byla většina zdejších obyvatel zcela závislá na nezemědělské výrobě. S výjimkou činností spojených s rozsáhlým lesním bohatstvím (dřevorubci, výroba šindele) to byla především, jako v celém Šluknovském výběžku, textilní výroba.

A tak v Doubici najdeme přádláky, tkalce, běliče a také obchodníky s textilními produkty. Mezi nejvýznamnější obchodníky patřil např. rychtář Nové Doubice Josef Lumpe (+ 1848), jehož náhrobní deska je osazena do zdi doubického kostela. Textilní výroba přinesla celému kraji značný rozkvět, který v Doubici vyvrcholil kolem poloviny 19. století, kdy zde žilo více jako 1300 stálých obyvatel. Dokladem tohoto rozkvětu je mimo jiné také výstavba doubického kostela Nanebevzetí panny Marie (1811 - 1814), kterou z větší části financovali obyvatelé obce.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna restaurace sportoviště ubytování

Fotogalerie

Doubice 1 Doubice 2 Doubice 3 Doubice 4 Doubice 5 Doubice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí