Domanín

Přidat údaj - nahlásit změnu
Domanín


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Domanín 33, 379 01 Třeboň
Primátor/Starosta: Ing. Martin Kolík
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zdeněk Švehla
Tel.: +420 384 723 126
Mobil: +420 725 108 828, 725 582 369, 725 894 457
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-domanin.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 310

Rozloha obce/města v ha: 1243

První písemná zmínka: 1367

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 10:00, 14:00 - 15:30

Úterý: 8:00 - 10:00, 17:00 - 18:00

Středa: 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:00Prezentace:

První písemná zpráva o existenci obce pochází z r. 1367. Jsou zmiňovány dvůr a obec téhož jména v majetku rytíře Franka ze Zelině, později Jana Podkovičky z Domanína a ze Lhoty, dalšími vlastníky byli rytíř Petr z Miletína a třeboňský klášter (kronika obce uvádí, že Domanín náležel od r. 1307 klášteru mnichů augustiniánů), po zrušení kláštera císařem Josefem II. připadl Domanín vlastníku třeboňského panství Janu Nepomuku ze Švarcenberka. Ve 14. a 15. století se krajina kolem Domanína výrazně mění zakládáním nových rybníků, vysoušením zamokřeného území je získávána půda vhodná k polnímu hospodaření.

V kronice nacházíme zápis, že za husitských válek byla vesnice několikrát vypálena. Také v průběhu třicetileté války ji údajně stihl podobný osud, kdy „většina lidu byla povražděna a hladem umořena”.Roku 1866 postihla Třeboň a okolí cholera, kterou sem zavleklo pruské vojsko. Protože Domanínu připadla povinnost vojáky pohostit, zřejmě se místní lidé touto chorobou nakazili. V kronice nacházíme zápis o tom, že obec postavila (rok dokončení stavby chybí) novou kapli a od třeboňského kláštera obdržela pro ni darem obraz. Na jedné straně tabulového obrazu české malířské školy ze 14. století bylo „Kladení Krista Pána do hrobu” a na straně druhé „Tři svatí otcové”. Protože časem hrozilo nebezpečí zřícení klenby kaple, navíc bylo známo, že obraz má značnou cenu a v kapli mu hrozí zcizení, rozhodl obecní výbor odevzdat jej do majetku čsl. státní obrazárny. Došlo k tomu v r. 1921 v Praze, kam vzácné dílo odvezl tehdejší starosta Jakub Martínek v doprovodu profesora Josefa Pospíšila a rolníka Fr. Maška.

Současně získal od Ministerstva školství a národní osvěty příslib postavení nové kaple, do níž bude pořízena kopie odevzdaného obrazu - vše nákladem ministerstva.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Domanín 1 Domanín 2 Domanín 3 Domanín 4 Domanín 5 Domanín 6 Domanín 7 Domanín 8 Domanín 9

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí