Dolní Životice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dolní Životice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice
Primátor/Starosta: Jaroslav Vaněk
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Jiří Čech
Tel.: +420 553 034 901, 553 786 022
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.dolnizivotice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1047

Rozloha obce/města v ha: 1119

První písemná zmínka: 1316

Úřední hodiny:

PO: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00 
ST: 7:00 - 11:00   12:00 - 16:00

Ostatní dni:
ÚT: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
ČT: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
PÁ: 7:00 - 11:00Prezentace:

Obec je složena ze dvou částí- Dolních Životic a osady Hertice. V současné době je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 1140 občanů. Obec je plynofikovaná, občané mají možnost napojení na obecní vodovod. V r. 2010 byla provedena v části obce kanalizace a přibližně 70 % občanů má možnost napojit odpadní vody na místní ČOV. Obec Dolní Životice žije velmi bohatým společenským životem.

Mezi tradiční akce pořádané spolky SDH, TJ Sokol, FK Dolní Životice patří masopustní vodění medvěda a s tím spojené pochování basy,nohejbalové turnaje, pálení čarodějnic, setkávání občanů u adventního věnce, vánoční koncerty,oslavy Dne dětí a Dne matek. Dolní Životice jsou členem svazku obcí Mikroregion Hvozdnice, MAS Opavsko, Spolku pro obnovu venkova, Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice, Svazu měst a obcí a Euroregionu Silesia.

Historie

Dolní Životice vznikly v období tzv. vnitřní kolonizace českého státu, která umožnila zakládáním nových vsí hospodářské využití pohraničních lesních oblastí. Dolní Životice jsou dodnes formou zástavby a původním uspořádáním polních tratí příkladem tzv. lesní lánové vsi. Rolnické domy tvořily původně řadu kolem hlavní komunikace, za nimi následovaly dvory s hospodářskými budovami a lán orné půdy příslušející k usedlosti zakončený zpravidla pastvinou a lesem. Původní lány tvořily zemědělskou hospodářskou jednotku, jejíž majitelé tzv. láníci byli zatíženi pevně stanovenou peněžní a naturální daní a pracovními povinnostmi. Největší utrpení obyvatelům Životic a Hertic ovšem způsobily válečné události.

První historická zmínka o Životicích je v nejstarším seznamu obcí panství olomouckého biskupství, který pochází z let 1316-25. Jsou zde ovšem uvedeny pod jménem Schoenstein (tento název se vyvinul ze jména Schaunstein, názvu nové tvrze vybudované kolem r. 1310 u dnešních Životických Hor pod Strážištěm jako sídlo majitelů jedné části Životic.

Více historie: www.dolnizivotice.cz/obec-6de5/historieOznam města/obce:

Události v obci
www.dolnizivotice.cz/udalosti-v-obci/

Spolky a sdružení
www.dolnizivotice.cz/spolky-sdruzeni/hasici/

Zpravodaj
www.dolnizivotice.cz/obec-6de5/zpravodaj-pro-obcany-dolnich-zivotic-a-hertic/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna lékárna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Dolní Životice 1 Dolní Životice 2 Dolní Životice 3 Dolní Životice 4 Dolní Životice 5 Dolní Životice 6 Dolní Životice 7 Dolní Životice 8 Dolní Životice 9 Dolní Životice 10 Dolní Životice 11 Dolní Životice 12

Odkazy/linky

Zajímavosti v okolí
www.dolnizivotice.cz/obec-6de5/blizke-okoli/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí