Dolní Rychnov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dolní Rychnov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
Primátor/Starosta: Anna Klímová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Drahomíra Vrzalová
Tel.: +420 352 628 210
Mobil: +420 606 075 888
Fax: -
E-mail:
Web: www.dolnirychnov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1219

Rozloha obce/města v ha: 523

První písemná zmínka: 1309

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 11:30   12:00 - 14:00
Středa: 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:30   12:00 - 14:00
 Prezentace:

Obec Dolní Rychnov leží nedaleko okresního města Sokolov. Protože se jedná o obec s převážně hornickou minulostí, je dodnes patrná tato činnost po celé obci a přilehlém okolí. Moderní dějiny obce by svůj počátek mohly stanovit na rok 1991, kdy k 1.1.1991 byla obec osamostatněna. Do vínku ve svých začátcích dostal obecní úřad 20.000,- Kč a mohlo se začít. Za posledních 10 let bylo v obci na různých akcích proinvestováno 70 miliónů Kč.Mohly tak být vybudovány nové půdní byty, nová čistička odpadních vod, mohla být provedena plynofikace obce a provedeny parkové úpravy. Po výměně vodovodního řádu se chystá i úprava vozovek v obci. Části vodovodu pochází dokonce až z roku 1894 a výměna je nutná. Rozjíždí se rovněž výstavba 21 rodinných domků. Je připraven projekt na vybudování 11 půdních bytů. Velkým záměrem do budoucna je vybudování sportovně rekreačního areálu, který zasahuje do katastru několika obcí.

Dolní Rychnov je členem "Zájmového sdružení právnických osob Sokolov - západ". V rámci této akce by mělo vzniknout golfové hřiště, lesopark, zoopark a sportovní areál. Dále je obec členem "Hospodářské rady Sokolovska", "Euroregia Egrensis" a "Georgia Agricoli". K novodobým tradicím obce se mohou počítat každoroční akce pro občany jako je "pálení čarodějnic" a "Dětský den", kdy se účast návštěvníků může počítat na sta. V obci se rozvíjí drobné i střední podnikání, mají zde sídlo i některé velké společnosti. Zaměstnání hledají obyvatelé obce přímo v obci, nebo v blízkém okresním městě, eventuelně v širším okolí. Do školy dojíždí děti z obce do blízkého Sokolova.

Historie

První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1309. V tomto dokumentu je vyzýván Albert Nothaft klášterem v Teplé k náhradě za obsazený Rychnov. Později, v patnáctém století, patřila obec k loketskému panství. V roce 1553 ji získal Wolf Šlik a připojil ji k Falknovu (Sokolovu). V této době dochází k rozdělení obce na Dolní a Horní Rychnov. Po zániku panské správy v polovině 19. století se stala samostatnou, dynamicky se rozvíjející obcí díky těžbě uhlí a navazujícímu průmyslu.

Obec Dolní Rychnov je možné bez zábran nazvat nejslavnější hornickou obcí v sokolovské hnědouhelné pánvi a to z těchto důvodů : v obci byl v roce 1834 instalován jeden z prvních parních vodotěžných strojů v Čechách. O největší rozvoj v dolování se zasloužil Johann David Starck, který založil v Dolním Rychnově první větší průmyslový podnik, ve kterém vyráběl saze, různé barvy a naftalín. V roce 1837 byl za své zásluhy (zaměstnával mimo jiné až 1500 dělníků) povýšen do šlechtického stavu a získal tak přídomek Edler von Starck, v tomtéž roce přihlásil patent na výrobu kalciovaných sazí, které měly odbyt i do zahraničí, zvláště do Saska, Belgie, Holandska a Porýní. Patent dostal majitel na 8 roků.

Více historie: www.dolnirychnov.cz/historie-obce/Oznam města/obce:

Události v obci
www.dolnirychnov.cz/udalo-se-v-obci-album

Projekty obce
www.dolnirychnov.cz/projekty

Služby:

autobus knihovna pošta školka sportoviště

Fotogalerie

Dolní Rychnov 1 Dolní Rychnov 2 Dolní Rychnov 3 Dolní Rychnov 4 Dolní Rychnov 5 Dolní Rychnov 6 Dolní Rychnov 7 Dolní Rychnov 8 Dolní Rychnov 9

Odkazy/linky

Okolí obce
www.dolnirychnov.cz/okoli-obce


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí