Dolní Nivy

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dolní Nivy


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Dolní Nivy 75, 35601 Sokolov 1
Primátor/Starosta: Pavel Hrysz
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Milan Štěpáník
Tel.: 352 695 248
Mobil: 724 180 772
Fax: 352 695 248
E-mail:
Web: www.dolninivy.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 300

Rozloha obce/města v ha: 1879

První písemná zmínka: 1353

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 17.00 
Středa: 8.00 - 17.00  

Pracovní doba:
Pondělí: 7.30 - 17.00 
Úterý: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00 
Středa: 7.30 - 17.00 
Čtrvtek: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00 
Pátek: 7.00 - 13.00 Prezentace:

Obec vznikla v 16. století rozdělením obce Nový Grün na Horní Nový Grün a Dolní Nový Grün. Nový Grün slul tehdy Neugrün. 1553 v dolejším Najgrynu, 1654 Unter Neugrün. Česky od roku 1885 Dolní Neugrün, od roku 1923 Dolní Nový Grün. V německém označení na místo dativu Neugrün nástupu nejpozději nominativ a akusativ. Slovo Grün – grün je zaniklý německý výraz pro hospodářskou půdu, jež byla získána z lesa vymýcením nebo vypálením, prorostlou již travou, leč dosud neobdělávanou. V českém jazyce odpovídají tomuto slovu termíny „ lada – niva“. Odtud nynější úřední název podle někdejší polohy místa. 8 kilometrů severně od Sokolova leží při Lomnickém potoce po obou stranách silnice, která spojuje Sokolov s Kraslicemi obec Dolní Nivy.

Část ležící při silnici, tvoří většinou selská stavení, obyvatelé přilehlých osad, které vzniky později jsou zaměstnáni na okolních šachtách. V místech, kde nyní stojí domy číslo 1 a 2 prý ve starších dobách stávalo rytířské sídlo. Tři bratři Bedřich, Jindřich a František Presaterovi prodali dne 25. listopadu roku 1353 dvůr Schönwerth, ležící poblíž Sokolova, se vším příslušenstvím Albrechtu Nothaftovi z Tiersteinu. Jako svědkové jsou tu uváděni Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova svého času soudce v Sokolově a Ditrich z Dolních Niv. Jednotliví držitelé byli však pravděpodobně závislí na hraběti Šlikovi. Vyplývá to např. ze zprávy, že v roce 1598 museli si majitelé Dolních Niv vyžádati od Kryštofa, hraběte Šlika, povolení ke zřízení tak zvaného „Finkerova mlýna“, který byl postaven na hranici šlikovského panství. V dřívějších dobách se tu na mnohých místech dolovalo.

Za Bartelovým mlýnem se nalézá podnes opuštěná štola. Naleziště byla však chudá a nevýnosná. Daleko větší užitek dávaly hliněné náplavy v prostoru mezi silnicí a nedalekým lesem. V současnosti má obec cca 300 obyvatel. V obci se nachází 1 obecní panelový dům s 27 byty a obecní bytová jednotka se dvěma byty. Zbytek obce tvoří rodinné domy, chaty a chalupy. Nově obec vlastní budovu bývalé školy a školky, kterou bude po získání dotace přestavovat na 12 malometrážních bytů, včetně zázemí. V obci se nachází 3 kapličky, na kterých se postupně provádí stavební opravy. V roce 2006 byl do pseudorománské kapličky v Horních Nivách za podpory sponzorů zakoupen zvon. Je rovněž naplánována oprava kapličky v Boučí. V obci se nachází architektonické památky a to zejména již zmíněná pseudorománská kaplička z přelomu 19. a 20. století s oltářním obrazem Svaté rodiny a původní hrázděné domy, kterých je v obci několik.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus knihovna pošta restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí