Dolní Bousov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dolní Bousov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: nám. T. G. Masaryka 1, 29404 Dolní Bousov
Primátor/Starosta: Miroslav Boček
Náměstek primátora/Místostarosta: Josef Vynikal
Tel.: +420326396257, +420326396301
Mobil: -
Fax: +420326396301
E-mail:
Web: www.dolni-bousov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2314

Rozloha obce/města v ha: 2430

První písemná zmínka: 1330

Úřední hodiny:

Pondělí: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Úterý: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Pátek: 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00Prezentace:

Město Dolní Bousov leží na jižním okraji Českého ráje v půvabné krajině, rozkládající se v mělkém úvalu říčky Klenice. Historie Dolního Bousova je archeologicky doložena od mladší a pozdní doby kamenné (6000 - 3000 př.n.l.) i z doby bronzové. V době železné zde pobývali germánští Markomani a od 8. století Slované. První písemnou zprávu máme z roku 1318, kdy se zde připomíná Ctibor z Búsovce, roku 1330 se uvádí Bús z Bousova, pravděpodobný zakladatel tvrze na návrší za farou (dnes Na Tvrzi), zanikla zřejmě za husitských válek. O dalších osudech města mnoho nevíme, protože chybějí početnější zprávy. Jen jména několika farářů a držitelů tvrze a malého bousovského statku se zachovala z doby předhusitské: r.1385 byl majitelem Jan z Michalovic, r.1404 prodal Aleš Škopek z Dubé panství Kuneši Kozojedskému z Kozojed. V letech 1446 - 1848 patřilo bousovsko k panství kosteckému. Rozkvět městečka nastává koncem 16. století za vlády Lobkoviců, kteří dbali na hospodářský růst kosteckého panství. Na městečko byl Dolní Bousov povýšen někdy před rokem 1497. Roku 1600 mu udělil cisař Rudolf II. městský znak a právo pečetit zeleným voskem. Prosperita pokračuje i po 30 leté válce za vlády Černínů. Město získává postupně šest výročních trhů, řemeslníci z Dolního Bousov a okolí si zakládají vlastní cechy (do té doby patřili k cechům soboteckým). V okolí je zbudována soustava asi 30 rybníků, takže o městu se píše často jako o "Bousovu na ostrově". Nový rozkvět začíná v době národního obrození. Poklidné městečko se národnostně uvědomuje, začíná se hrát ochotnické divadlo. Na faře působí krátkou dobu jako kaplani významní národní buditelé František Vetešník a Damián Šimůnek. V druhé polovině 19. století je založen Sokol, pěvecký spolek "Stojmír", hasičský sbor a další spolky.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Dolní Bousov 1 Dolní Bousov 2 Dolní Bousov 3 Dolní Bousov 4 Dolní Bousov 5 Dolní Bousov 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí