Dobré

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dobré


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 517 93 Dobré 150
Primátor/Starosta: Bc. Daniela Pohlová ACCA
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Tomáš Vidlák
Tel.: +420 494 664 101
Mobil: + 420 733 519 659, +420 604 535 956
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecdobre.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 859

Rozloha obce/města v ha: 1734

První písemná zmínka: 1367

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:30- 12:30   13:00 - 17:00
Úterý: 7:30- 12:30   13:00 - 15:00
Středa: 7:30- 12:30   13:00 - 15:30
Čtvrtek: 7:30- 12:30   13:00 - 15:00
Pátek: 7:30- 12:30Prezentace:

 

Vznik a vývoj obce Dobré patří do období kolonizace lesů v druhé polovině 12. a 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1367. Název obce byl původně po místním jménu potoka zvaného Dobrý a měl původně podobu mužského rodu (Dobrý / Dobri, Dobrej / Dobrey / Dobray).

Přidružené části: Kamenice, Hlinné, Rovné, Chmeliště, Šediviny.

V obci působí spolky hasičů, včelařů, zahrádkářů, myslivců, Klub žen, klub florbalu, klub stolního tenisu a fotbalu. Vzdělání zajišťuje základní škola. V obci žije v současnosti asi 823 obyvatel.

Historie

Vznik a vývoj obce Dobré patří do období kolonizace lesů v druhé polovině 12. a 13. století. Kdo byl zakladatelem naší obce není známo. Spolehlivé zprávy jsou z roku 1367 a 1392, "kdy byl Vítem, opatem svatopolským, dosazen ke kostelu v Dobrém řádový mnich Vavřinec, a to po zemřelém faráři Janovi" (prof. J. Doberský). V čele obce stál rychtář s konšely jako zástupci kláštera. Obyvatelé odváděli klášteru dvakrát do roka úrok - obilí, slepice, vejce a vedle těchto závazků byli povinni robotovat. Jak velká byla osada, není známo. Podle tradice zde bylo v době Karla IV. 8 usedlostí. Po husitských válkách bylo klášterní panství nahrazeno světskou vrchností. Roku 1458 král Jiří připisuje zboží Svatopolské Janovi z Chlumu a z Ratibořic za 1200 kop českých. Ku konci 15. století král Vladislav udílí zboží Svaté pole Mikuláši mladšímu a Mikuláši staršímu Trčkům z Lípy. Do doby jejich nástupce Viléma Trčky z Lípy, který držel bývalé klášterství Svaté pole od roku 1542, spadá sepsání Urbáře panství opočenského a frymburského z roku 1542, který obsahuje seznam poddaných a jich povinností k vrchnosti.

Podle tohoto urbáře bylo v osadě Dobré (Dobrey Wes) 25 usedlostí (plánek - r. 1542). Rozvoj vesnice byl pomalý. Doba husitská přechází v dobu temna, třicetiletou válku. Z války vyšel vítězně panský stav, který po válce držel 60% poddanské půdy v Čechách. Do této doby spadá prvý soupis půdy v Čechách - Berní role, pořízená usnesením zemského sněmu v roce 1654. Berní role měla přinést pro vrchnost přehled poddanské půdy pro vyměření pozemkových daní. V té době žilo v Dobrém 242 lidí, z toho 117 mužů a 125 žen ve 47 rodinách. Roku 1787 byl vydán nový katastr - Josefínský. V té době vylo v Dobrém už 80 domovních čísel. Přibylo domů na Dole, ve Skalí. Vznikla nová osada Živina se sedmi staveními. Ve čtyřicátých letech 19. století byl vydán stabilní katastr, který se měl stát trvalým podkladem pro daně. Podle tohoto katastru bylo v Dobrém 112 usedlostí, na Chmělišti 13 stavení, Petrovice 3 stavení. Ve vlastní vesnici žilo 569 lidí (plánek - r. 1811).

Více historie: - www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=71453Oznam města/obce:

Ankety v obci
- http://www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=3152929

Aktuality
www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=63058

 

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna koupaliště pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště ubytování vlak welness

Fotogalerie

Dobré 1 Dobré 2 Dobré 3 Dobré 4 Dobré 5 Dobré 6 Dobré 7 Dobré 8 Dobré 9 Dobré 10 Dobré 11 Dobré 12

Odkazy/linky

Sport
- www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=68194

Turistika v regionu
- www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=3572465

Akce v regionu
- www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=3572452

Příroda
www.obecdobre.cz/priroda

Spolky a kluby
www.obecdobre.cz/index.php?nid=914&lid=cs&oid=68193


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí