Dobrá Voda u Hořic

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dobra_Voda_u_Horic_erb.jpg


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: 507 73 Dobrá Voda u Hořic 131
Primátor/Starosta: Mgr. Jana Němečková
Náměstek primátora/Místostarosta: /František Vejr
Tel.: +420 493 699 212 , +420 724 180 092
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.dobravodauhoric.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 576

Rozloha obce/města v ha: 582

První písemná zmínka: 1395

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pokladna - účetní

Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý: 7:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 15:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 15:00Prezentace:

Nejstarší histotie

První písemná zmínka o Dobré Vodě (Dobrewodye) pochází z roku 1395, je datována zprávou z 10. září 1395 (v pátek po Narození P. Marie), která charakterizuje dobu nastalou po smrti Kubína z Třebnouševse. Po jeho smrti byly jeho statky v Třeb-nouševsi, Dobré Vodě, Stračově, Nové Vsi, Jeřicích, Březovicích, Černoticích prohlášeny za odúmrť spadlou na krále Václava IV, který je vymáhal. Proti královskému právu vystoupili různí odpůrci jako Tas a Bucek z Třebnouševse, Václav z Jeřic, Beneš z Krčina řečený z Risemburku. Nakonec byla všechna práva dána králem Petru řečenému z Rašína (dieto Rassien), který tak držel statky v Třebnouševsi, Jeřicích, Dobré Vodě, poplužní dvůr ve Stračově a dědičné právo v Nové Vsi. O dva roky později je Dobrá Voda (Dobrawoda) zmiňována v souvislosti s kostelem v Chomuticích. Václav z Radce, děkan u Sv. Apolináře v Praze, a jeho sourozenci Přech (Prziecho), farář v Chomuticích, Albert a jejich sestra Bětka obdařili platy kapli sv. Markéty při farním kostele v Chomuticích. V této souvislosti je zmiňován lán pozemku v Dobré Vodě, který dříve držel Vaniček (Wanczek), po jehož smrti zde zůstaly jeho děti. Na tomto statku byl vykázán zmíněné kapli vedle platu ve Třtěnici jako nadace roční plat 106 grošů.

Roku 1415 se objevují jména pánů z Dobré Vody na Listě pánů Českých a Moravských do Kostnice z 2. září 1415, kterým protestovali proti upálení Mistra Jana Husa a zatčení Mistra Jeronýma Pražského. Mladota, Zdislav a Bartoloměj z Dobré Vody přivěsili vedle mnohých jiných své pečeti k tomuto stížnému listu.

Rod králů z Dobré Vody

Koncem 15. a počátkem 16. století měl Dobrou Vodu v držení rod Králů. Z tohoto českého vladyckého rodu pocházel Mikuláš Král z Dobré Vody, který roku 1448 dobýval Prahu ve vojsku Jiřího z Poděbrad. Jeho potomci sídlili na drobných statcích v okolí Hořic. K roku 1478 je zmiňován Jan Král z Dobré Vody. Po něm statek Dobrou Vodu drželi jeho dva synové Jan a Václav. Na tomto statku měla jejich sestra Dorota zapsané věno, které bylo po její smrtí prohlášeno za královskou odúmrť. Král Vladislav Jagellonský dal svou listinou vydanou v Budíně v neděli na den hodu svaté Trojice (18. května) roku 1505 Dorotino věno Janu Rašínovi z Risemburku.

V 16. století vystupovaly Horní a Dolní Dobrá Voda již jako oddělené držby těchto bratrů, Jana a Václava z Dobré Vody (Dobrawuda). Dobrá Voda byla v držení několika osob najednou, které své díly dále prodávaly, postupovaly a odkazovaly. Pojmenování Hoření a Dolení pochází z pozdější doby.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta restaurace škola školka sportoviště tělocvična vlak

Fotogalerie

Dobrá Voda u Hořic 1 Dobrá Voda u Hořic 2 Dobrá Voda u Hořic 3 Dobrá Voda u Hořic 4 Dobrá Voda u Hořic 5 Dobrá Voda u Hořic 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí