Dlouhý Újezd

Přidat údaj - nahlásit změnu
Dlouhý Újezd


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov
Primátor/Starosta: Miroslav Křížek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Zdeněk Ruda
Tel.: +420 374 724 165
Mobil: +420 731 003 956
Fax: +420 374 724 165
E-mail:
Web: www.dlouhyujezd.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 380

Rozloha obce/města v ha: 839

První písemná zmínka: 1361

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00   15:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00   15:00 - 17:00Prezentace:

Obec Dlouhý Újezd je poprvé zmiňována k roku 1361 jako "Langendorfflein", tedy Dlouhá ves; dnešní název vznikl až v době po první světové válce. Obec leží asi 3 km jižně od okresního města Tachov při okraji CHKO Český les.

Historie

Roku 1378 se připomíná "Onsso de Dorflin", další zprávy o vsi pak pocházejí z let 1472, 1523 a 1528, kdy patřila bratřím Erhartovi a Ondřeji Trautenbergerům. To však již Dlouhý Újezd přináležel k tachovskému manskému obvodu a jeho majitele byli tachovskými many. Tak v urbáři z roku 1555 se připomínají lidé "zum lanngen darfflass", přináležející Gerhartovi "von Luswitz".

Někdy v průběhu druhé poloviny 16. století vzniklo ve vsi panské sídlo. Na jeho existenci můžeme sice soudit pouze na základě predikátů, avšak při porovnání s jinými lokalitami se toto tvrzení zdá velice pravděpodobné. Tak roku 1594 se připomíná "Ssebestyan Wolff Baldenffelsar z Woldenffelzu a w Langenderffelsu", roku 1603 pak Anna Lišvicová z Albenreuthu a "Dlouhém Dorflíně" a Jobst Hendrych z Reicnštejna "a v Dlouhém Darplezu". V urbáři z roku 1607 je jako majitel uváděn Jan Rudolf z Habsburku; poté zde následovali jeho potomci, kterým byl nakonec Dlouhý Újezd roku 1617 propuštěn z manství. Dále zůstal Dlouhý Újezd samostatným statkem, patřícím v 17. a 18. století především Perglarům z Perglasu, od nichž jej roku 1766 odkoupili Losyové z Losimthalu a připojili k tachovskému panství.

Více o obci: www.dlouhyujezd.cz/?n=4&sn=1Oznam města/obce:

Aktuality
- www.dlouhyujezd.cz/?n=7

Kalendář akcí
- www.dlouhyujezd.cz/?n=2

Občasník obce
www.dlouhyujezd.cz/?n=3

Služby:

autobus knihovna sportoviště

Fotogalerie

Dlouhý Újezd 1 Dlouhý Újezd 2 Dlouhý Újezd 3 Dlouhý Újezd 4 Dlouhý Újezd 5 Dlouhý Újezd 6

Odkazy/linky

Služby v obci
www.dlouhyujezd.cz/?n=4&sn=2


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí