Děhylov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Děhylov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Výstavní 17, 747 94 Děhylov
Primátor/Starosta: Ing. Miroslav Honěk
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Markéta Hrdinová
Tel.: +420 595 057 028
Mobil: -
Fax: +420 595 057 028
E-mail:
Web: www.dehylov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 718

Rozloha obce/města v ha: 508

První písemná zmínka: 1464

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:00   14:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:00   14:00 - 17:00Prezentace:

Naše obec Děhylov je součástí Opavské krajiny a spadá do oblasti zvané Hlučínsko. Leží v kopci mezi obcemi Martinov, Dobroslavice a městem Hlučínem na železniční trati mezi Opavou a Ostravou. Geograficky však patří k Jesenickému předhůří. Jeho průměrná nadmořská výška je asi 300 m. Nedílnou součástí Děhylova jsou i dva velké rybníky, vzpomínané již v 17. století, zvané Žabinec a Zadní Štěpán.

Obec Děhylov leží na severních svazích jednoho z nejvýchodnějších výběžků Nízkého Jeseníku. Z nejvyššího kopce Končiny (340 m) je 125 m výškového rozdílu od nivy řeky Opavy. V nejnižším místě obce, za železniční tratí, sousedí s významnou přírodní rezervací Poštovní rybník. Obec vystupuje z nížiny jednoho z nejníže položených míst okresu (215 m) až do charakteristické kopcovité krajiny okolí.

Historie

Velmi důležitým rokem, nejen ve Slezské, ale i české historii byl rok 1742. V něm tehdejší pruský král Fridrich II nazývaný chrabrý, (následník kr. FRIDRICHA I. ze známého pruského rodu Hohenzollernů) po vítězných tzv. Slezských válkách anektoval (připojil) Hlučínsko k Prusku. Po anexi dosadil Fridrich II do Hlučína svého pruského daňového poradce a od r. 1751 purkmistra a policejního komisaře. Následně dochází k poněmčení našeho národa.

Většina původních obyvatel se dříve živila zemědělstvím. První písemná zmínka o obci Děhylov je datována 21.5.1464. Je to přesně o 149 let dříve než Kryštof Kolumbus spatřil poprvé břehy slavné Ameriky. Kde se historicky na Děhylov hrabe takové velkoměsto, jakým je New York. Od r. 1518 se ve vlastnictví Děhylova střídali různí feudálové. Pro orientaci r. 1773 měl Děhylov 404 obyvatel, bydlících v 60 staveních. Z toho měl 1. rychtáře, 15 sedláků a 11 zahradníků. Pokud by někdo měl zájem o podrobnější informace, musel by hledat v zemském archívu v Opavě, nebo se probírat zápisky kroniky psané švabachem panem hrabětem Rudolfem z Gaschina, jenž nastoupil na Hlučínské panství r. 1673.

Více historie: www.dehylov.cz/informace-o-obci/historieOznam města/obce:

Aktuality
www.dehylov.cz/aktualni-informace/aktuality/

Děhylovský zpravodaj
www.dehylov.cz/informace-o-obci/dehylovsky-zpravodaj/

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta škola školka sportoviště

Fotogalerie

Děhylov 1 Děhylov 2 Děhylov 3 Děhylov 4 Děhylov 5 Děhylov 6 Děhylov 7 Děhylov 8 Děhylov 9 Děhylov 10 Děhylov 11 Děhylov 12

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí