Chyše

Přidat údaj - nahlásit změnu
Chyše


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše
Primátor/Starosta: Miroslav Dorňák
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jozef Lavička ml., Jozef Váňa
Tel.: +420 353 396 207
Mobil: +420 602 432 189, 777 244 075, 602 429 629
Fax: -
E-mail:
Web: www.mestochyse.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 604

Rozloha obce/města v ha: 2862

První písemná zmínka: 1169

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:30
Pátek: 7:00 - 11:30Prezentace:

Střed městečka tvoří poměrně velké obdélné náměstí v mírně svažitém terénu, jehož středem prochází silnice spojující dvě města, Žlutice a Lubenec. Většina domů na náměstí, zvaném Žižkovo, pocházela z devatenáctého století. Po roce 1945 však došlo k četným demolicím původní historické zástavby náměstí. Z původních budov se dochovalo jen několik málo domů. Je to např. budova radnice na západní straně, z roku 1833. Další historickým domem je jednopatrový dům čp. 13 z roku 1891 se štítem do ulice na jižní straně. Na východní straně je původní jednopatrová budova hostince čp. 4, která stále slouží svému původnímu účelu. Celek tvoří část severní strany náměstí se čtyřmi jednopatrovými stavbami. První čp.36 a třetí čp.34, oba jednopatrové historické domy zprava se štíty do náměstí, byly dány do původního stavu. Zbylé dva domy (čp. 32 a čp. 35) byly však velice nevhodněupraveny (stržena historická fasáda s římsami nad okny; okna nevhodněvyměněna za menší).

Památky v obci
Kostel Zvěstování Panny Marie na vrchu zvaném Špičák.

Raně barokní monumentální basilikální stavba z konce 17. století. Kostelspolu s rodinnou kryptou nechala vystavět tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat,která na stavbu dohlížela až do konce svého života (1718). Základní kámen byl položen 5. prosince 1697. Celé stavitelské práce řídil Jan Baptist Rappa. Kostelní věž skrývá dva vzácné zvony z roku 1520 a 1572, z nichž staršíje opatřen latinským, mladší českým nápisem. Generální oprava proběhlav roce 1854 za hraběte Prokopa III. Lažanského. V té době byl kostel velmi zchátralý. Toho roku byla dána nová břidlicová střecha, vyměněna okna,kostel byl opraven jak zvenku, tak zevnitř. Pro hlavní oltář byl namalován obraz „Umírající vykupitel“ pražským malířem Josefem Hellichem. Přestavba proběhla za dohledu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Poslední oprava (střecha, jižní, severní a východní fasáda a část vnitřních oprav), kterábyla provedena v devadesátých letech dvacátého století, byla financována z prostředků státu, ze sbírek obyvatel Chyše a darů organizací německých.

Historie a památky: - www.mestochyse.cz/mesto/informace-o-obci/historie-a-pamatky/Oznam města/obce:

Zpravodaj města
- www.mestochyse.cz/mesto/zpravodaj/

Aktuality
- www.mestochyse.cz/mesto/aktuality/

Spolky a združení
- www.mestochyse.cz/spolky-sdruzeni/sdh-chyse/

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna lékárna policie pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična ubytování welness

Fotogalerie

Chyše 1 Chyše 2 Chyše 3 Chyše 4 Chyše 5 Chyše 6 Chyše 7 Chyše 8 Chyše 9 Chyše 10 Chyše 11 Chyše 12

Odkazy/linky

Turistika
- www.mestochyse.cz/mesto/turistika/interaktivni-mapa/

Knihovna
www.mestochyse.cz/mesto/mestska-knihovna/

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí