Chotěbudice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Chotěbudice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Chotěbudice 34, 675 31 Jemnice
Primátor/Starosta: Vladimír Svoboda
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Tomáš Svoboda
Tel.: +420 568 451 023
Mobil: +420 724 897 456, 702 094 355
Fax: -
E-mail:
Web: www.chotebudice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 105

Rozloha obce/města v ha: 554

První písemná zmínka: 1351

Úřední hodiny:

Středa: 20:00 - 21:00 každá lichá středa v letním čase
Středa: 19:00 - 20:00 každá lichá středa v zimním časePrezentace:

Obec Chotěbudice leží 10 km východně od Dačic a 4 km severně od Jemnice v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Obec je položena v údolíčku nad hlavním údolím říčky Želetavka v nadmořské výšce 480m. Jižním směrem se v blízkosti obce zvedá vrch Kukáč 538m n. m., s možností výhledu na okolní krajinu.

Jméno vzniklo příponou -ice k osobnímu jménu Chotěbud a znamenalo ves lidí Chotěbudových. Název obce podle kroniky vznikl tak, že paní, která projížděla obcí, budila marně svého zemřelého manžela - Chotě budí.

Vznikla před rokem 1200. Pravděpodobně jako první byl zřízen panenský klášter, později přibyla zemanská tvrz. Další obydlí byla postupně přistavována poddanými. Osada Chotěbudice patřila mezi nejstarší slovanské osady v naší vlasti. Byla vystavěna podle staroslovanského způsobu okrouhle do podkovy. Ves se poprvé připomíná v pramenech r. 1351. V r. 1410 jako zeměpanský majetek byla ves prodána spolu s Hrádkem a dílem Vilímče markrabětem Joštem za 540 kop gr.č. Petru Šturmovi z Kamenice, dalšími majiteli byli r.1464 Linhart a Jan z Hobzí, r.1481 Machna z Hobzí a Jihlávky, v 1. polovině 16. stol. rod Zahrádeckých ze Zahrádek , r. 1585 manželka Arnošta Zahrádeckého Alžběta Višňovská z Petrovice.

Od té doby náležely Chotěbudice k budíškovickému panství až do konce feudálního údobí r. 1849. V letech 1850 až 1855 byly podřízeny pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích. Po zřízení smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byly v letech 1855 až 1868 podřízeny Okresnímu úřadu v Dačicích. Od roku 1868 spadaly pod Okresní hejtmanství v Dačicích, okresní správy politické a okresní úřad tamtéž až do roku 1945. Po oosvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a v jeho rámci od r. 1949 pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Toto začlenění trvalo až do poloviny r 1960, kdy byly po územní reorganizaci začleněny pod správní okres Třebíč a Jihomoravský kraj, což trvalo až do zrušení Okresního úřadu v Třebíči koncen r. 2002. Od r. 1980 byla obec přičleněna k městu Jemnici, od r. 1990 je zde opět samostatný obecní úřad. Od r. 2003 spadá pod pověřený Městský úřad v Moravských Budějovicích v samosprávném kraji Vysočina.Oznam města/obce:

Informace z obecního úřadu
www.chotebudice.cz/informace-z-obecniho-uradu/ds-52/p1=61

Služby:

autobus knihovna restaurace

Fotogalerie

Chotěbudice 1 Chotěbudice 2 Chotěbudice 3 Chotěbudice 4 Chotěbudice 5 Chotěbudice 6 Chotěbudice 8 Chotěbudice 7

Odkazy/linky

Knihovna
www.chotebudice.cz/knihovna/ds-1002/p1=1044


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí