Černčice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Černčice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Černčice 8, 54901 Nové Město nad Metují 1
Primátor/Starosta: Ladislav Tylš
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Milena Skalická
Tel.: +420491475121
Mobil: -
Fax: +420491475121
E-mail:
Web: www.cerncice.eu

Obecné informace

Počet obyvatel: 437

Rozloha obce/města v ha: 566

První písemná zmínka: 1318

Úřední hodiny:

Pondělí: 17.00 - 18.00
Středa: 17.00 - 18.00Prezentace:

Obec Černčice se nachází asi 3km jihozápadně od Nového Města nad Metují v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce pohybující se okolo 300m nad mořem. K letošnímu roku zde žije 454 obyvatel. Východní částí obce prochází komunikace II.tř., směřující z Nového Města n.M dále na Hradec Králové. Souběžně s touto komunikací vede katastrem obce i železniční trať Meziměstí ? Týniště n.Orl. Obec tak má dobré jak vlakové tak i autobusové spojení s blízkým i vzdálenějším okolím. Směrem východ- západ prochází obcí místní komunikace od obce Vršovka do Dolska u Nahořan. Černčice jsou samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem, poštou však spadají pod Nové Město n.Metují. Je zde škola, školka, kulturní a sportovní zařízení a prodejna potravin. V obci je nejsilnější spolkovou organizací Sbor dobrovolných hasičů, založený v roce 1881. Tělovýchovnou činnost zastřešuje Tělovýchovná jednota Sokol Černčice.

Obec má také svoji bohatou historickou minulost. Hlavním zdrojem informací o ní, jsou nám údaje z tzv. Rojkovy kroniky, jejíž autor, J.K.Rojek působil v polovině 19.století na bohuslavické faře jako kněz a minulostí Černčic se dosti podrobně zabýval. Název zdejší obce je pravděpodobně odvozen od jména Črnec nebo Črnka, proto původní název snad měl dokonce znít jen Črnčice. Stalo se tak někdy ve 13.století, kdy v Čechách byla prováděna kolonizace, tj. osídlování tehdy ještě hustě zalesněných příhraničních oblastí a tím tedy i našeho kraje. V té době se nám neznámý feudál rozhodl založit si zde své sídlo a obhospodařovat okolní pozemky. A tak postupně vznikala bytelná tvrz s poplužním dvorem, nezbytným to zázemím každého tehdejšího pána. V návaznosti na tvrz byl postaven nedaleko ní také kostel a faru. Tyto stavby, včetně krčmy / později rychty /, lze považovat za počátek obce Černčice.

První písemná zmínka o obci je z roku 1318, kdy je písemně doloženým majitelem tvrze černčické Arnošt z Talmberka a z Černčic. Dalším písemně doloženým pánem je Oldřich, který r. 1405 vedl jistý spor o církevní poplatky s černčickým plebánem Alešem. Syn Oldřichův, Arnošt z Černčic je známý tím, že se v letech 1423-1424 spolu s dalšími katolickými pány zúčastnil dvou neúspěšných tažení proti husitům. Po něm Černčice přebral jeho syn Jan Černčický z Kácova, oblíbenec krále Vladislava II. a zakladatel blízkého Nového Města nad Metují. Éra Černčických z Kácova končí kokem 1527, kdy Jan Černčický z Kácova své majetky prodal Perštejnům .

Charakteristickou dominantou Černčic je kromě kostela také věž z r. 1613, postavená za Rudolfa Štubenberka. V době třicetileté války vesnice mnoho trpěla nájezdy Švédů, kteří např. v r. 1639 vypálili nemálo místních usedlostí a lidem pobrali jejich dobytek. Ze 17.století se zachovaly zajímavé informace o počtu domů a osob v Černčicích. Např. v r. 1651 bylo ve vsi 16 obytných stavení, celkový počet obyvatel pak byl 94 osob - 42 mužů a 52 žen. Devadesát tři obyvatel bylo evangelického vyznání. Ke vsi v té době přináležely osady Osíček, Osma, panský dvůr Osíček a oba mlýny. V roce 1668 už tu bylo 23 obydlí, v roce 1770, kdy bylo zavedeno číslování domů, již 53 čísel popisných. V 19.století se počet obyvatel stále zvyšoval, takže např. v roce 1854 měly Černčice / s Osíčkem / 479 obyvatel.

Nejstarší stav obce a jejího okolí, který je k dispozici , je zachycen na situaci stabilního katastru z r. 1840. Při porovnání se stavem nynějším je zde pár zajímavostí. Např.jsou zde zakresleny ještě selské usedlosti čp.2 a 3 /Chmelíkovi a Švábovi/, které stály v trase železniční tratě a proto byly při její výstavbě vykoupeny a zbourány. Rovněž je zde možno nalézt tzv. ?Dolní? rybník, později zrušený, na jeho místě byla postavena čísla popisná 78,79,80 a 81. Také černčický potok tekl jinak, neboť v té době ještě nebyl zregulován. Na situaci je také zakreslana stará / roubená / škola, která byla právě v roce 1840 zbourána. Na východní straně končí obec statkem čp. 70 / tehdy Žďárkovi /, a to ještě bez nynější domovní části.

Dle Pamětní knihy zdejší obce jsou nejstaršími rody rod Žďárkův, prvně zmiňovaný již r.1585, z něhož pocházelo několik generací černčických rychtářů. Dále je to rod Šichanův, uváděný r. 1639. Následují rody Lukáškův, Štěpánův a Zítkův, zaznamenané v r. 1651, Poláčkův z r. 1661 a Náchodských z r. 1666.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Černčice Černčice Černčice Černčice Černčice Černčice

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí