ČECHY POD KOSÍŘEM - Záchytné parkoviště

ČECHY POD KOSÍŘEM - Záchytné parkoviště

První písemná zmínka o obci Čechy pod Kosířem pochází z roku 1131. V současné době má obec 1071 občanů, kompletně vybudované inženýrské sítě, základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko. V obci jsou restaurační a ubytovací zařízení. Jedná se o téměř kompletně a komplexně vybavenou obec.

V posledních několika letech se naše obec stává kulturním a společenským centrem celého regionu. Některé aktivity s určitostí přesahují hranice tohoto regionu a hranice Olomouckého kraje.

V roce 2000 bylo v obci otevřeno obecní hasičské muzeum, které je umístěno v bývalé továrně na výrobu hasební techniky firmy R. A. Smekal. Během uplynulých let bylo muzeum, rozšiřováno a modernizováno. K dnešnímu dni jsou exponáty vystaveny na ploše více jak 600 m2. V roce 2008 byl zámek v Čechách pod Kosířem s přilehlým 20 hektarovým parkem převeden ze státu do majetku Olomouckého kraje. Téměř okamžitě byla zahájena obnova celého areálu. Podařilo se zrekonstruovat objekt oranžerie a v roce 2016 bude v rozšířené podobě obnovena expozice věnovaná rodu Silva Tarouca a významnému českému malíři Josefu Mánesovi. V roce 2010 bylo v těsné blízkosti hasičského muzea otevřeno Muzeum historických kočárů, v němž je umístěno více jak 50 zrekonstruovaných exponátů včetně největšího pohřebního kočáru na světě. Následně pak bylo muzeum rozšířeno o Depozitář muzea, který se stal místem pořádání celé řady kulturních a společenských akcí. V roce 2013 byla na vrcholu Velkého Kosíře otevřena rozhledna.

Všechny tyto aktivity mají za následek, že naši obec navštíví ročně desetitisíce turistů. Přidáme-li k tomu jednorázové akce pořádané nejrůznějšími spolky, organizacemi a v neposlední řadě samotným Olomouckým krajem, byl problém na světě. V obci vznikala prakticky denně celá řada složitých situací, zejména z hlediska bezpečnosti silniční dopravy. Dalším důsledkem zvýšeného zájmu o naši obec bylo, že se z Čech pod Kosířem začal vytrácet klid a pokoj, pro který si celá řada rodin zvolila naši obec jako místo pro spokojený život.

Obec se již několik let snažila tuto situaci řešit. Jako jediným možným řešením je nepustit dopravní prostředky do centra obce, to znamená vybudovat záchytné parkoviště. V pondělí 14.9.2015 byla konečně jeho výstavba zahájena. Realizací této stavby dojde k odlehčení centra obce od osobních aut a autobusů, kterými se do našeho regionu dopravují poznání chtiví turisté. Pokud nám bude přát počasí a nenastanou nepředvídatelné komplikace, mělo by být hotovo do konce letošního roku. Parkoviště bude mít kapacitu 96 míst na vydlážděné ploše a dalších cca 50 míst na štěrkové ploše. Celkové náklady na výstavbu parkoviště jsou 8 494 582,- Kč. Obec uvolní z vlastního rozpočtu částku 2 294 582,- Kč.

Více info na: www.cechypk.cz