Čachovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Čachovice


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Polní 48, 29443 Čachovice u Ml.Boleslavě
Primátor/Starosta: Jitka Sluková
Náměstek primátora/Místostarosta: Štefan Krohlák
Tel.: +420 326 307 618
Mobil: +420 725 863 595
Fax: -
E-mail:
Web: www.cachovice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 879

Rozloha obce/města v ha: 988

První písemná zmínka: 1088

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 11:00  14:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 11:00  14:00 - 16:00Prezentace:

Kronika obce Čachovice shořela koncem druhé světové války. Nová je vedena s údaji od roku 1945. Starší údaje o obci jsou v této kapitole čerpány zejména z dochované kroniky sousední obce Vlkava a z dalších pramenů uvedených v textu.

Nejstarší údaje o vsi Čachovice podle výpisu z „Dějin obcí okresu mladoboleslavského a benáteckého“ napsaných učitelstvem školního okresu mladoboleslavského v roce 1926

Pozn.: (Výpis provedl Milan Pokorný, Čachovice č. 79. Strojopis výpisu byl vlepen do kroniky obce Čachovic). Naše kapitola je upraveným výtahem z uvedeného strojopisu. Údaje jsou též shodné s výpisky z "Desek zemských" pořízenými spisovatelem J.A. Neumanem, rodákem ze Semčic, a rovněž započatou prací někdejšího starosty obce Čachovic - Františka Pejška, účetního knížecího cukrovaru vlkavského z r. 1893, respektive výpisem těchto prací provedených M. Pokorným a údaji dle August. Sedláčka (Hrady a zámky), sešit č. 20.

Podle shora uvedených pramenů ves Čachovice má jméno snad podle jakéhosi Čacha, zakladatele rodu, působícího zde před rokem 1297.

V Čachovicích bývala tvrz, kde roku 1297 sídlil vladyka Bedřich, po něm r. 1340 Ješice z Čachovic. Roku 1418 patřila tvrz Heníkovi z Chlumu. Část vsi měla paní Kuňka, vdova po Janovi ze Ptení.

Zboží čachovické držel dlouho starobylý rod Chlumských: Roku 1450 zapsán (v odpovědi Sasům) Jaroš a Mutina z Chlumu a Čachovic. Od počátku 16.století sídlil v Čachovicích Jindřich Dovole ze Chcebuze. Jeho syn Jindřich roku 1546 vkládal zdejší tvrz, dvůr a ves Čachovice do obnovených "Zemských desek".

Roku 1550 Kateřina ze Chcebuze prodala statek čachovský pánu Jindřichu z Valdštejna a na Dobrovici. Později však byly Čachovice prodány Jindřichu (purkrabímu z Donína) a připojeny k Benátkám.

Historie:
www.cachovice.cz/obec-195/historie/Oznam města/obce:

Aktuality:
www.cachovice.cz/obec-195/aktuality/

Služby:

autobus doktor kanalizace pošta restaurace škola školka vlak

Fotogalerie

Čachovice 1 Čachovice 2 Čachovice 3 Čachovice 4 Čachovice 5 Čachovice 6

Odkazy/linky

Volný čas:
www.cachovice.cz/volny-cas/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí