Buštěhrad

Přidat údaj - nahlásit změnu
Buštěhrad


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad
Primátor/Starosta: Ing. Arch. Daniela Javorčeková
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: 312 250 301, 312 278 037, 312 278 039
Mobil: -
Fax: 312 278 030
E-mail:
Web: www.mestobustehrad.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 2732

Rozloha obce/města v ha: 761

První písemná zmínka: 1209

Úřední hodiny:

Pondělí: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 Středa: 08:00 - 12.00 a 13:00 - 17:00Prezentace:

Území Buštěhradu je osídleno již několik tisíciletí, jak dokládají archeologické nálezy ve městě i v blízkém okolí. K nejzajímavějším nálezům patří kostrová pohřebiště z Mladší doby hradištní (950 - 1200 n.l.). První zmínku o vesnici však nalézáme až v listině týkající se majetku kláštera v Oseku, kterou potvrdil pražský biskup Daniel v roce 1209 a ve které byl mimo jiné jmenován i statek ve vsi Busczewes. Další informace nálézáme ve druhé polovině 14. století, kdy se Buštěves stala majetkem rodu z Braškova a zároveň také Františka Rokycanského, který zakoupil i blízkou Okoř a přestavil ji do podoby gotického hradu. Dalším významným majitelem vesnice byl Bedřich z Ředhoště, kterému se podařilo ji sjednotit v jeden celek. Ale již jeho syn Albrecht o ves přichází vinou finanční tísně ve prospěch bohatého měšťana Pešíka od Stříbrné hvězdy, který velmi výhodně provdal svou dceru Kateřinu za Jindřicha Libštejnského z Kolovrat, přičemž do věna obdržela právě Buštěves. Tímto se obec dostala do područí jednoho z velmi významných šlechtických rodů, kde setrvala dvě stě let. Do historie Buštěvsi zasáhl nejvýrazněji Jetřich z Kolovrat, který se zasadil o povýšení vsi u krále Vladislava Jagellonského. Ten dekretem z roku 1497 povýšil "Buštěves pod zámkem Buštěhradem" na město Buckov a udělil mu právo hrdelní, várečné a trhové, rovněž erb a modrý pečetní vosk. Posledním Kolovratem vlastnícím Buštěhradské panství byl pan Zbyněk Novohradský, jenž mimo jiné se svou manželkou hostil na zdejším hradě dne 30. října 1619 protestantského panovníka Fridricha Falckého. 17. století bylo jinak pro Buštěhrad dobou velmi nepříznivou. Nejprve byl během třicetileté války téměř kompletně vypleněn a vypálen saským vojskem pod velením Schönfelda, který dokonce nechal odvézt zvony, křtitelnici i pivovarský kotel. Veškeré naděje na obnovu hradu byly poté zmařeny rozsáhlou morovou epidemií v roce 1680, které podlehli všichni obyvatelé. K obnově panského sídla došlo až o století později, především díky nové majitelce Anně Marii Františce, kněžně Sasko-Lauenburské, Engerské a Westfálské, jež se zasadila o počátek výstavby buštěhradského zámku. Po smrti její dcery Karolíny zdědil Buštěhrad Maxmilián Josef, za jehož panování zde bylo poprvé objeveno uhlí. V roce 1781 byly otevřeny dvě štoly - Josef a Gottfried. V roce 1805 získal panství Ferdinand Habsburskýa od něho Ferinand V. Dobrotivý, tím se panství stalo částí komplexu císařských velkostatků, kde setrvalo do roku 1918, kdy se stalo majetkem Československé republiky jako státní velkostatek.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus doktor kanalizace knihovna lékárna pošta požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Buštěhrad 1 Buštěhrad 2 Buštěhrad 3 Buštěhrad 4 Buštěhrad 4 Buštěhrad 5 Buštěhrad 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí