Buquoyský palác

Buquoyský palác

Buquoyský palác je palácový komplex, který se nachází v Praze na Malé Straně, konkrétně na Velkopřevorském náměstí v městské části Praha 1. Od roku 1919 zde sídlí francouzské velvyslanectví. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie:

Na místě dnešního paláce stála původně škola, ze které se stal později alumnát Řádu maltézských rytířů. Kromě školy zde stály také domy kožešníka, či tesaře. Stavbu zahájil roku 1667 pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna společně se svým bratrem Karlem Ferdinandem.

Ta jej roku 1735 prodala hraběnce Hrzánské z Harasova. Do roku 1738 zde proběhlo několik významných změn, které určily dnešní barokní podobu celého paláce. Roku 1748 připadl palác rodu Buquoyů jako reprezentační pražské sídlo. Vnější část budovy si zachovala rysy pozdního baroka, sály však byly roku 1860 přestavěny v neobarokním stylu.

V roce 1919 se synovec posledního přímého potomka hraběte Karla Buquoyského, Carl Georg, rozhodl bydlet v nedalekém Malém Buquoyském paláci a velký palác pronajal francouzskému státu. Ten zde téhož roku zřídil francouzské velvyslanectví. Roku 1930 poté francouzská vláda celý objekt zakoupila. Roku 1988 v palácové jídelně jednali čeští disidenti v čele s pozdějším českým prezidentem Václavem Havlem a tehdejším francouzským prezidentem Mitterrandem.

Malý Buquoyský palác

Malý Buquoyský palác se nachází v Praze na Malé Straně, na Velkopřevorském náměstí v městské části Praha 1, čp. 484. Velký Buquoyský palác se nachází na čp. 486. Palác je chráněn jako kulturní památka České republiky.

alác nechal roku 1598 v pozdně renesančním slohu vybudovat maltézský řádový kancléř Melchior Hnusen z Monachu. Původně se na tomto místě nacházela zahrada. Po bitvě na Bílé Hoře byl palác stavovskému předákovi Kryštofovi z Redernu zkonfiskován a zakoupil ho hrabě Černín z Chudenic. Ten ho musel postoupit převorovi maltézských rytířů a objekt dále sloužil jako alumnát řádu. V letech 1696, 1714 a 1715 byl přebudován.

Kontakt:

č.p. 486/III
Velvyslanectví Francouzské republiky
Velkopřevorské náměstí 2
Praha 1- Malá Strana
Tel: 420 251 171 711

Buquoyský palác 1 Buquoyský palác 2 Buquoyský palác 3