Bukovina u Čisté

Přidat údaj - nahlásit změnu
Bukovina u Čisté


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice
Primátor/Starosta: Jiří Ježek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Jiřina Štilcová
Tel.: +420 481 595 483
Mobil: +420 603 464 203
Fax: -
E-mail:
Web: www.bukovina.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 186

Rozloha obce/města v ha: 317

První písemná zmínka: 1386

Úřední hodiny:

Středa: 19:00 - 20:00Prezentace:

Obec se nalézá v Libereckém kraji, mezi městy Novou Pakou, Jilemnicí a Vrchlabím. Bukovina u Čisté je údolní vsí, která v horní částí přiléhá ke Studenci, ale východním směrem údolí navazuje na obec Dolní Kalná. Dolní část mírně svažitého údolí má název Karlov. Dříve to byla osada, založená v roce 1873 Karlem z Morzina.

V obci je zachována řada roubených chalup. Dvě partie jižně od potoka jsou považovány za zvlášť pozoruhodné. Jedná se o malebné, dnes již ojedinělé a nenarušené zasazazení chalup a hospodářských budov do terénu, typické pro podhorské osídlení.

Bukovinský potok, pramenící na lučinách Bukoviny protéká obcí východním směrem a u Dolní Kalné se vlévá do potoka čisteckého.Dominantními útvary širšího území jsou návrší východního hřbetu Hůra - Stráž - Horka, která území rozdělují na část odvrácenou a přivrácenou ke krkonošskému masivu. Nejpůsobivější pohledy na Krkonoše jsou z nejvyšších poloh Bukoviny a z vrchu Horka (dominantní je Černá Hora, velmi pěkný pohled je k Dolní Kalné).

Historie

Počátky dějin obce Bukovina u Čisté jsou velice nejasné. První zmínka je činěna v zápise knih provolacích z roku 1386, kdy je před Petrem z Vartenberka a z Kosti řešeno vznesení odporu Jana řečeného Pecka z Pecky na proklamaci Hrzka plebána v Radimi na tři poplužní dvory v Nedaříži a na vše co k nim přísluší ve Vidochově a v Bukovině. Jan z Pecky vznesl odpor pouze na příslušenství ve Vidichově s tím, že na něj má zapis v zemských deskách. S ohledem na fakt, že Nedaříž a Vidochov jsou v těsné blízkosti Bukoviny u Čisté, lze důvodně předpokládat, že je v zápise z roku 1386 zmíněna právě tato ves. Ze zápisu však nijak nevyplývá kdo Bukovinu v této době vlastnil. Nebyl to ani farář z Radimi a ani Jan z Pecky.

Více historie: www.bukovina.cz/pages/index.php?action=obec#historieOznam města/obce:

Aktuality
www.bukovina.cz/pages/index.php?action=akce

Zpravodaj
www.bukovina.cz/pages/index.php?action=zpravodaj

Spolky a sdružení
www.bukovina.cz/pages/index.php?action=hasici

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice sportoviště tělocvična

Fotogalerie

Bukovina u Čisté 1 Bukovina u Čisté 2 Bukovina u Čisté 3 Bukovina u Čisté 4 Bukovina u Čisté 5 Bukovina u Čisté 6 Bukovina u Čisté 7 Bukovina u Čisté 8 Bukovina u Čisté 9 Bukovina u Čisté  10 Bukovina u Čisté 6 Bukovina u Čisté 12

Odkazy/linky

Firmy v obci
www.ziveobce.cz/bukovina-u-ciste_c577031?external=0


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí