BUČOVICE: Vícemilické rybníky

Město Bučovice

Ve dnech 23. a 24. září tohoto roku byly slavnostně otevřeny Vícemilické rybníky-vodní nádrže s biocentrem v Bučovicích. Kaskáda nádrží leží v prostoru původního, dávno zaniklého rybníka.

Hlavním účelem stavby je zlepšení protipovodňové ochrany pro transformaci mimořádných průtoků v řece Litavě. Vodní dílo obnovuje biotopy menších stojatých vod a navazujících pobřežních a mokřadních ekosystémů. Nádrž není určena k intenzivnímu chovu ryb. Investorem je Město Bučovice. Celkové náklady stavby dosáhly 33 mil.Kč. Realizované vodní dílo se stane hodnotným krajinným prvkem.

Kontakt:
Josef Brychta
vedoucí KZ Města Bučovice
Město Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice
mobil: 777 154 425
telefon: 517 32 44 28
e-mail: brychta@bucovice.cz
web: www.bucovice.cz